Search

دوشنبه 4 ارديبهشت 1396

منو

UNICOلينك سايت اين كالاقيمت:   3,850,000 تومان

دستگاهای آزمایشگاهی » UNICO

اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل 2100 ساخت یونیکو آمریکا 328-900 نانومتر همراه کوت
The UNICO Model 2100 series are high performance, user-friendly UV/Vis spectrophotometers specially designed for the rigorous, day-to day demands of today's laboratory. The state-of-art electronic design and high speed digital processing system guarantee users with fast and powerful data processing and reduce the noise to minimum. The rugged-constructed metal platform ensures durability and stability, unparalleled in the market

UNICO 2100 series adopt a sealed high-precision optical system design assuring a bandpass narrower than 5 nm and minimize the stray light. The measurement accuracy is maintained over the entire wavelength range.

Features
  • Dynamic Range of 325/200-1000 nm
  • Digital display of photometric result
  • Easy operation
  • Auto zero function
  • Flexible Sample Compartment
  • Solid State Detector for entire wavelength range
  • Built-in filters to ease operation
  • Complete Accessories for easy instrument operation
  • Optional Application Software Package
  • Peltier/Zipper Package for flowthru and continuous temperature control from 15°C to 40°C
SpecificationsModel 2100Model 2100UV
Bandpass5 nm5 nm
MonochromatorSingle Beam, Grating System 1200 lines/mmSingle Beam, Grating System 1200 lines/mm
Wavelength Range325-1000 nm200-1000 nm
Wavelength Accuracy±2 nm±2 nm
Wavelength Repeatability±1 nm±1 nm
Stray Light< 0.3%T at 340 & 400 nm< 0.3%T at 220 & 340 nm
Photometric Range0-125%T
0-2.5A
0-1999C (0-1999F)
0-125%T
0-2.5A
0-1999C (0-1999F)
Photometric Accuracy±0.004A at 0.5A±0.004A at 0.5A
Display and Data OutputTwo line, 9-LED/RS232CTwo line, 9-LED/RS232C
Light SourceTungsten Halogen LampTungsten Halogen/Deuterium  Lamp
Power Requirements110V/50Hz,  230V/60Hz, switchable110V/50Hz,  230V/60Hz, switchable
Cuvette Holder4-position Cuvette Holder4-position Cuvette Holder
Working Temperature5°C to 3°5C5°C to 3°5C
Humidity Rangeless than 85%less than 85%
Size18.5 x 15.7 x 5.5 inch
(470 x 400 x 140 mm)
18.5 x 15.7 x 5.5 inch
(470 x 400 x 140 mm)
Shipping Size22.4 x 19.7 x 11.4 inch
(570 x 500 x 290 mm)
22.4 x 19.7 x 11.4 inch
(570 x 500 x 290 mm)
Weight26 lbs (11.8 kg)32 lbs (14.5 kg)
Shipping Weight29 lbs (13.2 kg)35 lbs (15.9 kg)

اعتبار قیمت تا تاریخ 95.2.31

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائیدلطفا جهت دریافت کاتالوگ روی عکس کلیک کنید


اسپكتروفتومتر و فتومتر

 

مهمترين مواردي که در اسپكتروفتومترها مورد  ارزيابي قرار مي‌گيرند عبارتند ازخطي بودن ، صحت فتومتريک، صحت طول موج ، رانش و نورهای ناخواسته

 

1 -خطي بودن Linearity

هدف از اين آزمون تعيين محدوده اي است که در آن ارتباط خطي بين نور جذب شده و خوانش فتومتر وجود دارد. در اين آزمايش ميزان عدم صحت جذب نوري در هر رقت بررسي مي شود.

براي اين ارزيابي  از محلولهاي مختلفي مي توان استفاده نمود كه مي بايست تا حد امكان پايدار باشند. بعلت تاثير  متغيرهايي از قبيل خطاي رقت ، کاهش پايداري ، تغييراتpH و تاثيرات دما  در محلولها، بايد در استفاده از اين روش ، عوامل ياد شده را تحت کنترل گرفت.

 در صورت امکان، استفاده از فيلترهاي شيشه‌اي  solid glass filter  مانند ديدميوم، جايگزيني براي روش قبل ميباشد ( اين فيلترها از طريق شرکتهاي پشتيبان قابل دستيابي است)

 

بررسي خطي بودن با استفاده از محلول در طول موجهاي مختلف :

براي بررسي خطي بودن در طول موج 540 نانومتر از محلول HiCN ، در طول موج 405 نانومتر از محلول پارانيتروفنل 08/0 ميلي مول در ليتر و در طول موج 340 نانومتر از محلول دي‌كرومات پتاسيم استفاده مي گردد.

جهت بررسي خطي بودن طول موج 540 نانومتر ، مي بايست با مخلوط نمودن خون با درابکين ، ذخيره اي (Stock) از محلول سيان مت هموگلوبين با جذب نوري حدود 2 تهيه شود .( بطور مثال از اضافه کردن 100 ميكروليتر خون با هموگلوبينg/l 170 به 5 ميلي ليتر درابكين ، محلولي با جذب نوري حدود 09/2 بدست مي آيد .) اگر ميزان هموگلوبين نمونه كم باشدحجم بيشتري از خون ، مي بايست به درابكين اضافه شود. سپس از اين محلول ذخيره ، حداقل 4 رقت تهيه مي شود (بطور مثال 2/1 ، 4/1،  8/1 و16/1) و جذب نوري محلول ذخيره و رقتهاي تهيه شده‌ در طول موج ياد شده در مقابل بلانک درابکين، قرائت مي‌گردد تا 5 خوانده بدست آيد  . جذبهاي نوري قرائت شده به عنوان مقدار مشاهده شده (Observed) در نظر گرفته مي‌شود .

براي محاسبه ميزان خطا در هر رقت ،جذب نوري(OD) رقتي از محلول که در حدود 4/0 باشد به عنوان مبنا انتخاب و ميزان خطاي ساير رقتها با توجه به آن محاسبه مي شود تا جذب مورد انتظار بدست بيايد .

بطور مثال اگر جذب نوري نمونه با رقت 4/1 ، حدود 4/0 باشد .جذب نوري مورد انتظار براي رقت 2/1 بصورت زير محاسبه مي شود :

جذب نوری

رقت

4/0

4/1

x

2/1

                                                                                                

 

 

مقدار  Xبدست آمده ، مقدار مورد انتظار (Expected ) جذب نوري نمونه در رقت 2/1 مي باشد. بدين ترتيب پس از محاسبه جذب نوري مورد انتظار براي رقتهاي مختلف ، ميزان عدم صحت هر رقت با استفاده از فرمول Bias تعيين مي‌گردد .

 

مثال زير ، ميزان عدم صحت جذب نوري رقتهاي مختلف نمونه سيان مت هموگلوبين در يک دستگاه فتومتررا نشان مي دهد .

 

%Bias

(OD observed)

 جذب نوري بدست آمده

(OD expected)

جذب مورد انتظار

0.91

2.094

2.075

0.18

1.663

1.66

1.12

1.259

1.245

1.97

1.017

1.037

0.48

0.826

0.83

-

0.415

-

2.1

0.212

0.207

جدول2-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

براي بررسي خطي بودن در طول موج 405 نانومتر از محلول پارانيتروفنل 08/0 ميلي مول در ليتر استفاده مي‌گردد . طرز تهيه اين محلول:

وزن يک مول پارانيتروفنل = 11/139 گرم

يک ميلي مول =13911/0 گرم

براي تهيه پارانيتروفنل 08/0  ميلي مول در ليتر ، با استفاده از محاسبه زير ، مي بايست  11288/11 پارانيتروفنل (  بطور تقريبي 1/11   ميلي گرم) در يک ليتر هيدروکسيد سديم (Na OH) 01/0 نرمال حل شود.

0.13911 × 0.08 = 0.0111288  = گرم 11.11288 ميلي‌گرم ~ 11.1 ميلي‌گرم

اين محلول جذبي در حدود 2 خواهد داشت و با تهيه رقتهاي مختلف در سود(Na OH) 01/0  نرمال مي‌توان خطي بودن در محدوده جذب 0.1 تا 2 را در طول موج 405نانومتر و در مقابل بلانک سود، بررسي نمود.بطور مثال با تهيه محلولهايي با غلظت 0.06 ، 0.04 ، 0.02 ،  0.01 و 0.005 ميلي مول در ليتر نتايج زير بدست آمده و Bias محاسبه گرديده است.

جذب نوري

غلظت

0.463

0.02

x

0.04

همانطور که  قبلا گفته شد جذب نوري حدود 0.4 را ملاک قرار داده و با تناسب مانند مثال زير جذب نوري مورد انتظار هر غلظت را محاسبه نماييد. 

 

 

کلمات کلیدی:
اسپکتروفتومتر,Spectrophotometer,Spektrophotometer,Espectrofotómetro,Spettrofotometro,spektrofotometre,分光光度计,Спектрофотометр,مقياس الطيف الضوئي,分光光度計,spectrophotomètre,स्पेक्ट्रोफोटोमीटरاسپكتروفتومتر ويزيبل مدل Vis2100 plus ساخت شركت يونيكو آمريكا
اسپکتروفتومتر,قیمت اسپکتروفتومتر,اسپکتروفتومتر چیست,نماینده یونیکو,نمایندگی یونیکو,فروش اسپکتروفتومتر,ویزیبل,اسپکتروفتومتر ...
UNICO
0 تومان(موجود نیست)

 


UNICO
0 تومان(موجود نیست)

 


UNICO
14,500,000 تومان

 


اسپکتروفتومتر UV/Vis دوپرتوئی Double beam مدل SQ-4802 ساخت شرکت یونیکو آمریکا
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
UNICO
24,500,000 تومان

 


اسپکتروفتومتر ویزیبل مدل 2100 ساخت یونیکو آمریکا 328-900 نانومتر همراه کوت
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
UNICO
3,850,000 تومان

 


اسپکتروفتومتر UV/Vis مدل 2100 یو وی ساخت یونیکو آمریکا
یکی از پرفروشترین اسپکتروفتومترهای با طول موج نامرئی و مرئی در ایران میباشد.طراحی دقیق و به روز سیستمهای ...
UNICO
7,650,000 تومان

 

1
(1 تا 6 از 6)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

پشتیبانی

تصویر ثابت