Search

پنجشنبه 4 بهمن 1397

منو

Schatt Duranلينك سايت اين كالاقيمت:   0 تومان

شیشه آلات » Schatt Duran

بالن لوشاتلیه 250 میلی ساخت آلمان

 مشخصات عمومي

بالن لوشاتلیه بالنی است با دهانه باریک که میتواند برای تعیین میزان دانسیته نسبی سیمان پرتلند استفاده شود این بالن در حجم 250 میلی بوده که گلویی آن از صفر تا یک با دقت 0.1 مدرج شده و وزنی معادل 300 گرم دارد

1- مقدمه:

جرم حجمی سیمان به عنوان جرم واحد حجم ذرات جامد تعریف می گردد و برای تعیین وزن مخصوص یک جسم باید حجم وزن معینی از آن را پیدا کرد.

در کلیه مصالح ساختمانی از جمله سیمان وزن مخصوص در حالت های مختلف بدست می آید، از جمله وزن مخصوص ویژه g/cm3 . حال وزن مخصوص ویژه جسم جامد برابر است با وزن جسم جامد آن بخش بر حجم جسم جامدش که باید جسم جامد را حداقل 24 ساعت در گرم خانه با دمای 5  105 درجه سانتیگراد قرار داد تا بصورت کامل خشک شود و بعد جسم جامد خشک شده را وزن می کنیم و سپس حجم را بدون فضای خالی بدست می آوریم و ازتقسیم وزن جسم جامد بر حجم آن می توان وزن مخصوص ویژه ی آن را مشخص کرد. در مورد سیمان یا مصالح دیگر ساختمانی پودری باید از پودر رد شده از الک 200 در ASTM استفاده کرد.

2-هدف از انجام آزمایش:

تعیین جرم حجمی سیمان

3-وسایل و مصالح مورد نیاز آزمایش

1-ترازو

2-قیف

3-پودر سیمان الک شده با الک 200 که به مدت زمان یک شبانه روز «24 ساعت» در دمای 5  105 درجه سانتیگراد بوده است.

4-بالن لوشاتلیه: بالن لوشاتلیه بالن استانداردی با مقطع دایره ای شکل است که مخزن پایین آن گنجایش آن تقریباً ml 250 و لوله ی بین دو مخزن گنجایش 1 میلی متر و مخزن بالا گنجایش 17 میلی متر را دارد.

5-نفت سفید یا الکل یا بنزین و یا هر مایع شیمیایی دیگر به شرطی که روی سیمان واکنش انجام ندهد و در ضمن وزن حجمی آن هم کمتر از 62/0 gr/cm3 باشد.

به خاطر اینکه آزمایش دقیق تر انجام شود باید بالن را در طول زمان آزمایش در یک مخزن آب با دمای ثابت قرارداد تا زمانی که قرائت اول صورت می گیرد تا قرائت آخر تغییر دمای بالن بیشتر از 2/0 درجه سانتیگراد نشود.

4-شرح آزمایش:

بالن لوشاتلیه را با نفت یا هر مایع دیگر تا نقطه ای بین علامتهای 0 و 1 در ساقه بالن پر کنید در ضمن برای ریختن مایع باید از یک قیف پایه بلند استفاده کرد و اگر داخل لوله آغشته به مایع شده باشد باید بالای لوله را خشک کرد و بعد برای ثابت نگه داشتن دما، بالن را در مخزن آب قرار داده و بعد مایع داخل بالن را قرائت کنیم «V1»

مقدار 65 گرم سیمان را وزن می کنیم و با دقت داخل بالن می ریزیم بعد از آنکه تمام سیمان داخل بالن ریخته شد درپوش بالن را گذاشته و آن را تکان می دهیم بطوریکه اطمینان حاصل شود که تمام هوای بین دانه های سیمان خارج شده حال دوباره مایع داخل بالن را قرائت می کنیم. «V2»

5- ثبت عملیات و محاسبات :

(V1)=251.1 cm3  قرائت اول

جرم مخصوص دانه ای    (V1)=271.2cm3      قرائت دوم

 

6-مقایسه اعداد با استاندارد

بر اساس بند 6-2 تفسیر بخش اول آیین نامه بتن ایران «آبا»

2/3 1/3=وزن مخصوص ویژه سیمان پرتلند

و عدد بدست آمده ما در این آزمایش برابر  3.233 است.

7-نتیجه گیری:

آزمایش جرم مخصوص سیمان بوسیله ی بالن لوشاتلیه و نفت و ... انجام شد که توانستیم با قرائت اول لوله «251.1 cm3» و ریختن 65 گرم سیمان به داخل بالن و قرائت دوم لوله «271.2cm3»  جرم مخصوص سیمان را بدست آوریم و با مقایسه با استاندارد «آبا» به این نتیجه رسیدیم که عدد ما نزدیک به عدد استاندارد است و تقریباً آزمایش با موقعیت انجام شده است.

8-خطاها و دلایل آن:

در این آزمایش تقریباً خطای آنچنانی رخ نداده است مقدار اندکی خطا روی داده یعنی

 

که این مقدار خطا می تواند دلایلی مانند خطای چشم و همچنین نا سالم بودن سیمان داشته باشد.


9-منابع و رفرنس ها:

1-تکنولوژی بتن و آزمایشگاه: تالیف فرهاد مصباح ایراندوست.

2-آیین نامه بتن ایران «آبا»

بشر بلند 100 میلی بروسیلیکات ساخت آلمان کد 7690004
بشر - بشر بروسیلیکات - قیمت بشر - بشر 5 میلی - نماینده شات دوران - فروشنده بشر - خریدار بشر آلمانی
Schatt Duran
25,000 تومان

 


بشر بلند 50 میلی بروسیلیکات ساخت آلمان کد 7690003
بشر - بشر بروسیلیکات - قیمت بشر - بشر 5 میلی - نماینده شات دوران - فروشنده بشر - خریدار بشر آلمانی
Schatt Duran
18,000 تومان

 


بشر بلند 25 میلی بروسیلیکات ساخت آلمان کد 7690002
بشر - بشر بروسیلیکات - قیمت بشر - بشر 5 میلی - نماینده شات دوران - فروشنده بشر - خریدار بشر آلمانی
Schatt Duran
12,000 تومان

 


بشر بلند 10 میلی بروسیلیکات ساخت آلمان کد 7690001
بشر - بشر بروسیلیکات - قیمت بشر - بشر 5 میلی - نماینده شات دوران - فروشنده بشر - خریدار بشر آلمانی
Schatt Duran
8,500 تومان

 


بشر بلند 5 میلی بروسیلیکات ساخت آلمان کد 7690000
بشر - بشر بروسیلیکات - قیمت بشر - بشر 5 میلی - نماینده شات دوران - فروشنده بشر - خریدار بشر آلمانی
Schatt Duran
7,500 تومان

 


پیپت ژوژه (حبابدار) 11 میلی کلاس AS ساخت فانک ژربر آلمان
پیپت شیر - پیپت حبابدار - قیمت پیپت حبابدار - وارد کننده فانک ژربر
Schatt Duran
38,500 تومان

 


Schatt Duran
0 تومان

 


ست کجلدال 8 تیکه آلمانی
ست کجلدال 8 تیکه
Schatt Duran
0 تومان

 


Schatt Duran
165,000 تومان

 


بالن خلاء ( بالن با لوله جانبی ) 500 میلی ساخت آلمان
بالن ، بالن خلاء ، قیمت بالن ، بالن با لوله جانبی ، فروش بالن ، بالن 500 میلی
Schatt Duran
0 تومان

 


شیشه نمونه براری گازی 500 میلی شیرتفلونی
نمونه برداری، شیشه ، فروش شیشه نمونه برداری،قیمت نمونه برداری،شیشه آلات،شات دوران،شیشه آلات شات دوران
Schatt Duran
0 تومان

 


 


بوتیرومتر کره 0-100 % ساخت آلمان
جهت اندازه گیری درصد چربی کره در آزمایشگاه لبنی
Schatt Duran
125,000 تومان

 


بوتیرومتر خامه 0-60% ساخت فانک ژربر آلمان
جهت اندازه گیری درصد چربی خامه
Schatt Duran
85,000 تومان

 


بوتیرومتر بستنی 0-25% ساخت آلمان
جهت اندازه گیری درصد چربی بستنی
Schatt Duran
95,000 تومان

 


بوتیرومتر خامه 0-20% ساخت آلمان
اندازه گیری درصد چربی خامه
Schatt Duran
85,000 تومان

 


راکتور شیمیایی 3 لیتری ساخت آلمان
راکتور شیمیایی 3 لیتری ساخت آلمان
Schatt Duran
1,700,000 تومان

 


Test tubes with rim
Test tubes with rim
Schatt Duran
0 تومان

 


Test tubes with or without rim
Test tubes with or without rim
Schatt Duran
0 تومان

 


Test tubes without rim, Durham
Test tubes without rim, Durham
Schatt Duran
0 تومان

 


Test tubes without rim
Test tubes without rim
Schatt Duran
0 تومان

 


Gas wash bottle heads, Drechsel pattern
Gas wash bottle heads, Drechsel pattern
Schatt Duran
0 تومان

 


Gas washing bottles, Drechsel pattern
Gas washing bottles, Drechsel pattern
Schatt Duran
0 تومان

 


Bubble counters
Bubble counters
Schatt Duran
0 تومان

 


Schatt Duran
1,050,000 تومان

 


Schatt Duran
0 تومان

 


بشر با دهانه خروجی بلند Beakers, glass, jacketed, type T
استفاده در کلیه آزمایشگاههای تحقیقاتی
Schatt Duran
0 تومان

 


Schatt Duran
0 تومان

 


بالن لوشاتلیه 250 میلی ساخت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
Schatt Duran
0 تومان

 


پیپت ژوژه 50 میلی آلمانی
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
Schatt Duran
0 تومان

 


پیپت ژوژه 25 میلی ساخت آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
Schatt Duran
0 تومان

 


Schatt Duran
10,000 تومان

 


بشر 10 میلی , Low Form DURAN Group کد 9.013008
جهت اندازه گیری دقیق در آزمایشگاه
Schatt Duran
4,500 تومان

 


بشر 5 میلی , Low Form DURAN Group کد 9.013007
جهت استفاده در آزمایشگاهها
Schatt Duran
0 تومان

 


پیپت اتوماتیک 5 میلی ساخت شات دوران آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Schatt Duran
120,000 تومان

 


پیپت سرنگی 10 میلی ساخت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Schatt Duran
0 تومان

 


Schatt Duran
85,000 تومان

 


Schatt Duran
1,250,000 تومان

 


بورت اتوماتیک دوشیر رنگی 50 میلی با دقت 0.1 ساخت شرکت شات دوران
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
Schatt Duran
350,000 تومان

 


بورت اتوماتیک دوشیر رنگی 25 میلی با دقت 0.05 ساخت شرکت شات دوران
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
Schatt Duran
450,000 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 72)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است