Search

شنبه 7 اسفند 1395

منو

ترازوهای آزمایشگاهیلينك سايت اين كالاقيمت:   4,120,000 تومان

دستگاهای آزمایشگاهی » ترازوهای آزمایشگاهی

ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 720 گرم مدل MW723i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا

اعتبار قیمت 95/10/25

دارای سیستم کالیبراسیون داخلی(بدون نیاز به وزنه) ، دارای تکنولوژی جدید توزین (Magnetic load cell) ، دارای صفحه نمایش LCD به همراه backlight و کنتراست قابل تنظیم ، دارای محفظه شیشه­ ای بزرگ ، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجی RS232 ، دارای قابلیت­های توزین ، قطعه شماری ، بررسی وزنی ، جمع بندی وزنی ، نمایش درصد وزنی ، توزین نمونه­ های متحرک ، تعیین دانسیته (در صورت خرید کیت مربوطه) ، دارای قابلیت توزین از زیر ( ارشمیدس) ، دارای قابلیت ثبت اطلاعات از طریق استاتدارد بین المللی GLP ، دارای چند واحد مختلف وزنی ، دارای روکش محافظ صفحه نمایشترازوی 0.00001 گرم تا 42 گرمی و 0.0001 گرم تا 210 گرم مدل GR202 ساخت AND ژاپن
ترازوی 0.00001 گرم تا 42 گرمی و 0.0001 گرم تا 210 گرم مدل GR202 ساخت AND ژاپن
ترازوهای آزمایشگاهی
5,900,000 تومان

 


ترازوی 0.01 گرم تا 120 گرم مدل HT120 کمپانی A&D ژاپن
ترازوی دو رقم اعشار تا 120 گرم
ترازوهای آزمایشگاهی
660,000 تومان

 


ترازوی دقت 0.1 گرم تا 15 کیلوگرم مدل EK15KL ساخت کمپانی A&D ژاپن
قیمت ترازو l وارد کننده ترازو l قیمت ترازوی آزمایشگاهی l نماینده محصولات AND
ترازوهای آزمایشگاهی
2,870,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 6500 گرم مدل S6501 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,540,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 12 گرم مدل L12001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالی
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,190,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 12 گرم مدل KL12001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,360,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 20 گرم مدل L20001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,380,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 20 گرم مدل KL20001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,630,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 32 گرم مدل KL32001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,970,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 620 گرم مدل S622 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,220,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 1000 گرم مدل S1002 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,380,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 1200 گرم مدل S1202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,440,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 2200 گرم مدل S2202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,600,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 2200 گرم مدل L2202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,075,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل s4202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالی
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,100,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل L4202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,330,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل LG4202i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
3,550,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 6200 گرم مدل M6202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
3,300,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 6200 گرم مدل M6202i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
3,690,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 8200 گرم مدل M8202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,980,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 200 گرم مدل S203 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,600,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 200 گرم مدل LW203 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,300,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 300 گرم مدل S303 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,880,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 300 گرم مدل LW303i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,850,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 420 گرم مدل S423 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,060,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 720 گرم مدل MW723i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,120,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 720 گرم مدل MW723i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,120,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1000گرم مدل MW1003 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,000,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1000گرم مدل MW1003i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,480,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1200 گرم مدل MGW1203i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
5,790,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 2100گرم مدل MW2103i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
6,100,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 210گرم مدل M214Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,050,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل M254Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,230,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل MG254Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,940,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل MG254Ai-M ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
6,060,000 تومان

 


ترازوی دقت 0.0001 تا ظرفیت 310 گرم مدل MG314Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
6,180,000 تومان

 


ترازوی 0.01 گرم تا 2100 گرم مدل BTA2100D ساخت کمپانی AXIS لهستان
ترازوی 0.01 گرم تا 2100 گرم مدل BTA2100D ساخت کمپانی AXIS لهستان
ترازوهای آزمایشگاهی
1,100,000 تومان

 


ترازوی رطوبت سنج دار 0.001 گرم تا 60 گرم مدل ATS60 ساخت کمپانی AXIS لهستان
ترازوی رطوبت سنج دار 0.001 گرم تا 60 گرم مدل ATS60 ساخت کمپانی AXIS لهستان
ترازوهای آزمایشگاهی
5,750,000 تومان

 


ترازوی 0.001 گرم تا 310 گرم مدل GF300 ساخت کمپانی AND
ترازوی 0.001 گرم تا 310 گرم مدل GF300 ساخت کمپانی AND
ترازوهای آزمایشگاهی
2,850,000 تومان

 


ترازوی 0.001 گرم تا 620 گرم سری Entris® مدل ENTRIS623i-1S ساخت کمپانی سارتریوس آلمان
ترازوی 0.001 گرم تا 620 گرم سری Entris® مدل ENTRIS623i-1S ساخت کمپانی سارتریوس آلمان
ترازوهای آزمایشگاهی
13,400,000 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 137)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

پشتیبانی

تصویر ثابت