Search

يكشنبه 3 تير 1397

منو

Hettichلينك سايت اين كالاقيمت:   0 تومان

دستگاهای آزمایشگاهی » Hettich

سانتریفوژ مدل ROTINA 420 ساخت شرکت هتیش آلمان

سانتريفوژ

 

 سانتريفوژ نمودن يکي از روشهاي جدا سازي است که در آن با استفاده از نيروي گريز از مرکز،  قسمتهاي سبکتر يک محلول ، مخلوط ويا سوسپانسيون ، از قسمتهاي سنگينترآن جدا ميشود .

اساس عمل سانتريفوژ، حرکت دوراني حول يک محور ثابت است . نيروي سانتريفوژ يا Relative Centrifugal Force(RCF)بستگي به شعاع و و سرعت دوران داشته ، با فرمول زير محاسبه و واحد آن نيز بر اساس ضريبي ازg  (gravity ) بيان ميشود .    ( بطور مثالg ×500(

 

RCF= 1.118 × 10-5  ×  r  ×  (rpm) 2

 

                                                                   مقدارتجربي قراردادي   1.118×10-5                                       شعاع سانتريفوژ برحسب سانتيمتر    r   =

مقدارشعاع، از مرکز چرخش سانتريفوژ ( محور ) تا انتهاي لوله درون سانتريفوژاندازه گيري ميشود

سرعت چرخش برحسب دور در دقيقه   rpm   =    

نيروي سانتريفوژ  RCF را ميتوان به وسيله نموگرام نيز تعيين نمود

 

.

 

در اين حالت با کشيدن خطي که از شعاع سانتريفوژ و g مورد انتظار عبور مي‌کند و ادامه آن، سرعت بدست مي‌آيد. بعنوان مثال در شکل فوق براي بدست آوردن قدرت 500g در سانتريفوژي که شعاع آن 75 ميلي‌متر است، لازم است سرعت روي 2500 دور در دقيقه تنظيم گردد.

 

انواع سانتريفوژ :

 سانتريفوژ هاي شناور ((Horizontal- head /Swinging- bucket   و سانتريفوژ هاي زاويه ثابت ، انواعي از سانتريفوژ هستند که بيشتر در آزمايشگاههاي تشخيص طبي استفاده ميشوند .

در سانتريفوژ هاي شناور، لوله ها در حالت توقف وضعيت عمودي و در حال حرکت وضعيت افقي دارند.

در سانتريفوژهاي زاويه ثابت ، لوله ها در همه حال داراي زاويه ثابت نسبت به محور سانتريفوژ مي‌باشند. سرعت اين نوع  سانتريفوژ ، مي‌تواند نسبت به مورد قبلي بيشترباشد ولي در زمان چرخش بعلت مقاومت به هوا ،  درون آن گرماي بيشتري ايجاد شده و دما بالا مي‌رود.

انتخاب سانتريفوژ در آزمايشگاه بايد با توجه به نوع مصرف ( مانند سرعت مورد نياز، حداکثر دمای قابل قبول و...) و نيز مختصات فني مندرج در کاتالوگ دستگاه صورت گيرد.

نکات مهم در استفاده از سانتريفوژ :

·       در کار روزانه نبايد سانتريفوژ را با درب باز به کار انداخت .

·  استفاده از لوله هاي مناسب و توصيه شده  سازنده  و رعايت توازن لوله‌ها و حجم نمونه‌ها هنگام استفاده از سانتريفوژ از نکات اساسي در استفاده صحيح سانتريفوژ ميباشد . بطور معمول  وزن لوله هاي حاوي نمونه که مقابل هم قرار گرفته‌اند نبايد بيش از 1% متفاوت باشند. وزن مجموع لوله‌هاي حاوي نمونه نبايد از وزن تعيين شده سازنده براي سرعت خاص ، تجاوز نمايد .

·  لازم است درب لوله‌هاي حاوی خون  قبل از سانتريفوژ بسته شود تا از پخش آئروسل در محيط جلوگيري گردد . از استفاده از اپليکاتورهاي چوبي جهت خارج کردن لخته قبل از عمل سانتريفوژ به علت افزايش احتمال هموليز بايد خودداري شود .

 

نگهداري و کنترل کيفيت سانتريفوژ :

تميز نگهداشتن سانتريفوژ در کاهش انتشار آلودگي ها بسيار مهم است و بايد در فواصل زماني مشخص انجام شود .

براي کنترل کيفيت سانتريفوژ لازم است موارد زير بررسي گردد:

سرعت سانتريفوژ : ابزار سنجش سرعت سانتريفوژ، تاکومتر است .سرعت سانتريفوژ بايد حداقل هر سه ماه يکبار بررسي شده و ميزان سرعت اندازه گيري شده نبايد بيش از 5%  با سرعت مورد انتظار (سرعت انتخابي هنگام کار با سانتريفوژ ) متفاوت باشد . براي بررسي سرعت سانتريفوژ با تاکومتر مراحل زير انجام ميشود :

·  قفل سانتريفوژ را در حالتي قرار ‌دهيد که در حال باز بودن در ، چرخش انجام شود.

·  کاغذ مخصوص همراه تاکومتر را نزديک مرکز محور سانتريفوژ ( نه در روي مرکز محور) بچسبانيد. اين کار باعث مي‌شود  در هر بار چرخش ، نور يکبار از کاغذ مخصوص به تاکومتر باز تابيده شود.

·         سانتريفوژ را با دور مورد نظر تنظيم نموده  و روشن کنيد.

·  تاکومتر را در فاصله مناسب نسبت به کاغذ نشاندار نگهداشته و آنرا روشن کنيد.

·  هنگاميکه عدد نمايش داده شده روي تاکومتر ثابت ماند  ، آن را يادداشت نموده با سرعت انتخاب شده اوليه مقايسه نمائيد .

زمان سنج سانتريفوژ: بهتر است زمان سنج بصورت هفتگي در مقابل زمان سنج کاليبره  مورد بررسي قرار گيرد. براي اين امر زمان‌سنج را در زمانهاي مختلف تنظيم وبا کرونومتر مقايسه کنيد . اعداد حاصله نبايد بيش از 10%   با زمان مورد انتظار متفاوت باشد.

کنترل دما : برخي سانتريفوژ ها هنگام کار ايجاد حرارت زياد در محفظه داخل سانتريفوژ  مينمايند و اين دما ميتواند بر کيفيت نمونه و غلظت کميت هاي آن تاثير گذار باشد لذا هنگامي که اندازه‌گيري کميتي مورد نظر است که به دما حساس ميباشد، بهتر است از سانتريفوژ يخچال دار استفاده شود . براي کنترل دما ،مي‌توان در لوله آزمايش ، آب مقطر ريخته و دماي آنرا تعيين نمود. سپس لوله در سانتريفوژ قرار گرفته و دستگاه با دور مشخص روشن مي‌شود . پس از مدت مقرر ، دماي آب داخل لوله مجددا اندازه گيري مي شود . دماي سانتريفوژ‌‌هاي يخچال دار ميبايد هر ماه بررسي شده و ميزان دماي اندازه گيري شده نبايد بيش از 2 درجه سانتي گراد با دماي مورد انتظار متفاوت باشد . 

جهت دریافت قیمت و موجودی کالا با شماره تلفن 88920648 تماس بگیرید

جهت دانلود کاتالوگ لطفا روی عکس کلیک کنید

High performance, compact centrifuges developed for high sample throughput as well as for high sample volumes. Ideal for applications in clinical chemistry, biotechnology and in life science research facilities.

  • User-friendly centrifuge with automatic lid-locking, ergonomic and advanced control panel, 98 programme storage spaces, easily exchangeable rotors
  • Metal housing and lid, stainless steel centrifuging chamber, viewing port in the lid
  • Safety features: Lid locking and holding during rotor run, emergency lid-lock release, lid dropping protection, motor-overheating protection, chamber-overheating protection (ROTINA 420 R), imbalance switch-off, automatic rotor recognition
Rotors and adapters available separately.

ModelROTINA 420ROTINA 420 R
Max. capacity - swing-out rotor4×600 ml
Max. speed - angle rotor (min⁻¹)15000
Max. RCF - angle rotor (×g)24400
Temperature (°C)-–20...+40
Acceleration/braking ramps9/9
Programmes98 programme storage spaces
Timer1 sec - 99 hr 59 min 59 sec; continuous run, short cycle mode
Power supply200 - 240 V / 50 - 60 Hz200 - 240 V / 50 Hz
W×D×H (mm)506×650×423713×654×423
Weight (kg)∼75∼108

DescriptionPkCat. No.PriceQuantity
Bench-top centrifuge, refrigerated, ROTINA 420 R1521-1156£6,610.00
Angle rotor

DescriptionPkCat. No.PriceQuantity
Angle rotor 4760 for PCR strips, 6 strips, 8×0,2 ml, 14000 min⁻¹, 18 845×g1521-1168£509.00
Angle rotor 4794, 6×50 ml, 11000 min⁻¹, 16504×g1521-1323£1,960.00
Angle rotor 4795, 4×250 ml, 9500 min⁻¹, 12007×g1521-1170£2,210.00
Microrotor 4790-A, 30×1,5/2 ml, 15000 min⁻¹, 24400×g, with biocontainment lid1521-1503£779.00

Swing-out rotor

DescriptionPkCat. No.PriceQuantity
Lid for round bucket 521-11671521-1239£46.30
Round bucket, max. 1×600 ml, for rotor 47231521-1167£186.00
Swing-out rotor 4723, 4×600 ml bottle, 4500 min⁻¹, 4166×g1521-1166£923.00
Swing-out rotor 4753, 4×250 ml, 4000 min⁻¹, 3095×g, without buckets1521-1493£719.00
Swing-out rotor 4754, 4×100 ml, 4600 min⁻¹, 3832×g, without buckets1521-1494£449.00
Swing-out rotor 4758, 8×50 ml, 3800 min⁻¹, 2906×g, without buckets1521-1495£779.00

Adapters for swing-out rotor 4723

DescriptionPkCat. No.PriceQuantity
Adapter, 1×250 ml tube, Ø 66×103 mm1521-1500£105.00
Adapter, 1×400 ml tube, Ø 85×100 mm1521-1501£105.00
Adapter, 2×100 ml tubes, Ø 46×76,5 mm1521-1499£105.00
Adapter, 35×4 ml tube, Ø 11,2×54 mm1521-1496£105.00
Adapter, 3x100 ml Ø 42x76,5 mm1521-1498£105.00
Adapter, 4×75 ml tube, Ø 36×77 mm1521-1497£133.00
Adapter for 1×200 ml Nunc bottle, 61,5×110 mm1521-1253£105.00
Adapter for 1×225 ml Falcon bottle, 61×105 mm1521-1249£105.00
Adapter for 1×250 ml bottle, 62×100 mm1521-1246£105.00
Adapter for 13×15 ml conical tubes, 17×120 mm1521-1244£105.00
Adapter for 18×15 ml tube, 17,5×62 mm1521-1242£105.00
Adapter for 21×2,7/3 ml blood tubes, 13,7×54 mm1521-1248£105.00
Adapter for 24×1,5/2,0 ml microtube, 11,2×38 mm1521-1247£105.00
Adapter for 26×7 ml microtube, 13,4×55 mm1521-1241£105.00
Adapter for 5×50 ml conical tubes, 30×115 mm1521-1245£105.00
Adapter for 7×25 ml tube, 26,5×69 mm1521-1243£105.00
Bottle, 250 ml, 61×122 mm1521-1171£37.80
Bottle, 600 ml, 93×134 mm, with screw cap1521-1159£26.10
Bucket for microplates for rotor 47231521-1240£274.00
Freestanding adapter, 15×12 ml tubes, Ø 17,2×100 mm1521-1502£105.00
Holding device for PCR plates, 96-place1521-1390£75.50

Rolling cabinets

DescriptionPkCat. No.PriceQuantity
Mobile cabinet, low and narrow, with 1 drawer, 550×650×260 mm1521-1491£881.00
Mobile cabinet, low and wide with 1 drawer, 770×650×260 mm1521-1492£916.00
Rolling cabinet, high and narrow, with 2 drawers, 550×650×550 mm1521-1233£1,030.00
Rolling cabinet, high and wide, with 2 drawers, 770×650×550 mm1521-1234£1,150.00سانتریفوژ 8 شاخه مدل EBA200 ساخت کمپانی هتیش آلمان
سانتریفوژ 8 شاخه مدل EBA200 ساخت کمپانی هتیش آلمان
Hettich
4,850,000 تومان

 


Hettich Rotina 38 Centrifuges
Hettich Rotina 38 Centrifuges
Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان

 


 


 


سانتریفوژ 8 شاخه مدل ROTOFIX32A ساخت شرکت هتیش آلمان
سانتریفوژ 8 شاخه مدل ROTOFIX32A ساخت شرکت هتیش آلمان
Hettich
8,500,000 تومان

 


سانتریفوژ مدل Rotina 380 ساخت هتیش آلمان
سانتریفوژ مدل Rotina 380 ساخت هتیش آلمان
Hettich
0 تومان

 


سانتریفوژ میکروهماتوکریت مدل Mikro 120 ساخت شرکت هتیش
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Hettich
0 تومان

 


سانتریفوژ مدل EBA21 ساخت هتیش Hettich آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Hettich
8,200,000 تومان

 


سانتریفوژ 8 شاخه دیجیتال مدل EBA20 ساخت هتیش Hettich آلمان
سانتریفوژ 8 شاخه دیجیتال مدل EBA20 ساخت هتیش Hettich آلمان
Hettich
5,500,000 تومان

 

1
(1 تا 12 از 12)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است

پشتیبانی