2و4 دی کلروفنوکسی استیک اسید 250 گرمی کد 820451 مرک آلمان
اعتبار قیمت تا تاریخ 95.10.30

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید


Supplier: Merck Millipore(2,4-D)
R: 22-37-41-43-52/53
S: 24/25-26-36/37/39-46-61
H: H302 H318 H335 H317 H412
P: P280 P273 P302+P352 P304+P340 P305+P351+P338 P309+P310
Danger
 
  Formula: (C₆H₃Cl₂)OCH₂COOH
MW: 221.04 g/mol
Boiling Pt: 346 °C (1013 hPa)
Melting Pt: 137 to 139 °C
Density: 1.563 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00004300
CAS Number: 94-75-7

5 گرمی 130.000 تومان
1 کیلوئی 820.000 تومان

فروشنده: آزمیران
گارانتی اصالت و سلامت کالا
پشتیبانی ۷ روز هفته ۲۴ ساعته
۴۱۰,۰۰۰ تومان
محصولات مرتبط

: