مقالات و توضیحات
آزمیران / تجهیزات صنایع آرد و غلات

تجهیزات صنایع آرد و غلات

(NIR)دستگاه اندازه گیری پروتئین-رطوبت - گلوتن- خاکستر- زلنی (شاخص زلنی)-چربی -فیبرو سختی آرد و غلات از کمپانی infracont kftمجارستان و Dicky-John امریکا.

-> www.infracont.hu

 

گلوتن ایندکس -هکتولیتر-سدیمانتاسیون (زلنی)- گلوتن شور--آسیاب (گریندر)آرد-آسیاب چکشی چکشی از کمپانی های Bastakو infracont kft...

 

دستگاه اندازه گیری گلوتن خشک -آنزیم سنج (شاخص فالینگ نامبر) چکشی از کمپانی های Bastakو infracont kft...

 

ایستگاه بازرسی غلات(دانه)،بذرشمار،مقسم بذر،پاک کننده بذر،کلدال اتومات(پروتئین گیر)،فیبر خام(آنالایزر فیبر)،سختی سنج دانه،رطوبت سنج غلات،آفلاتوکسین، از کمپانی های.....

 

 

انواع واتراکتیویته (aw) ، رطوبت سنج غلات از کمپانی هایTesto آلمان، Dicky-John امریکا ، Novasina آلمان...

 

 

 

ترازوهای دقيق آزمایشگاهی آنالیتیکال و دیجیتال و ترازوهای رطوبت سنجی کمپانی های AND ژاپن ،Shinco Vibra ژاپن, Sartorius آلمان ، Ohausامریکا ،Kern آلمان ،Precisa سوئیس...

 

 

-> www.sartorius.com

-> www.aandd.co.jp

-> www.kern-sohn.com

-> www.ohaus.com

 

انواع آسیاب،گریندر و مخلوط کن آزمایشگاهی از کمپانی IKA و Retschآلمان...

 

 

-> www.ika.net