مقالات و توضیحات
آزمیران / تجهیزات صنایع سیمان

تجهیزات صنایع سیمان

بالن لوشاتلیه ،ویکات گچ،ویکات سیمان،دستگاه تعیین مقاومت خمشی و فشاری و کششی گچ و سیمان،سیمان استاندارد114p ،دستگاه بلین،کاغذ بلین،نمونه گیر سیمان از دپو و پاکت سیمان،اتوکلاو سیمان،حمام آب لوشاتلیه،انبرک لوشاتلیه،کمپراتور تعیین طول نمونه های منشوری سیمان،قالبهای منشوری انبساط سیمان،فیلتر پرس گل حفاری،وسایل تعیین در صد گل حفاری،قیف مارش گل حفاری،مخلوط کن اتومات سیمان،فلوتیبل سیمان،ماد بالانس گل حفاری،مخلوط کن اتومات سیمان،دستگاه تقه زن ملات سیمان،جک ملات شکن،اتاق عمل آوری نمونه ها،قالبهای سیمان،ماسه استانداردDIN،محفظه ملات سیمان،الک با فریم چوبی مربع و....

 

 

 

انواع کاغذهای صافی، فیلترهای غشایی، کارتوش و صفحات TLC از کمپانی هایMerck آلمان ، MN آلمان ، S&S آلمان ، Whatman انگلستان وAdvantec امریکا ...

 

-> www.whatman.com

-> www.mn-net.com

-> www.frisenette.dk