مقالات و توضیحات
آزمیران / مرک به روایت تصویر

مرک به روایت تصویر

 

 دفتر فروش شرکت مرک آلمان

Image:Heinrich-Emanuel-Merck-Lithographie.png

:Heinrich-Emanuel-Merck

هنریچ امانوئل مرک

Image:E MERCK PAINT LON.png

 

Image:Carl Krauch 1886.jpg

شرکت مرک در سال ۱۸۸۶

Image:ENGEL APHOTHEKE.png

داروخانه MERCK که بعدها بزرگترین شرکت داروئی اروپا میشود

Image:Engel-Apothekenoffizin.png

روزهای اوایل داروخانه مرک

 Image:MERCKS INDEX.png

اولین مرک ایندکس در سال ۱۸۸۹ به چاپ رسید و امروزه یکی از بزرگترین مراجع شیمی داروئی میباشد

Image:Merck Engelapotheke.jpg

داروخانه MERCK که بعدها بزرگترین شرکت داروئی اروپا میشود

Image:Merck Fabrik 1892.jpg

کارخانه MERCK آلمان در سال ۱۸۹۲

Image:Merck Fabrik um 1886.jpg

کارخانه MERCK مرک آلمان در سال ۱۸۸۶ میلادی

Image:Merck Wasserturm 01.jpg

Image:Merck Lieferwagen 1904.jpg

ماشین توزیع در سال ۱۹۰۴ میلادی

Image:Merck-&-Co.-truck.png

ماشین توزیع مواد شیمیایی اوایل قرن بیستم از شرکت مرک آلمان

Image:Merck um 1890.jpg

کارخانه مرک در سال ۱۸۹۰ میلادی

Image:Merck-Kontroll-Labor.png

لابراتور کنترل کیفیت محصولات کمپانی مرک در اوایل قرن ۲۰

Image:Morphiumherstellung-H.-E.-Mercks-Fabrikationsjournalen.png

دست نوشته های امانوئل مرک

Image:Wilhelm Georg und Carl Merck.jpg

ویلیام ُ جرج و کارل مرک در اوایل قرن بیستم

Image:Workers-at-Merck-1886.png

کارکنان شرکت مرک در سال ۱۸۸۶ میلادی

Image:Merck KGaA Pyramide Gruener Turm.jpg

شرکت مرک در قرن بیست یکم