Search

دوشنبه 7 بهمن 1398

منو

سارتریوس

جهت خرید محصولات سارتریوس آلمان با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید

فهرست محصولات ترازوی Sartoriusآلمان

مدل

شرح

CPA225D

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.01/0.1mg وظرفیت100/220g اتوکالیبر

MSE224S-000-DU

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.1mg وظرفیت220g اتوکالیبر

CPA324S

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.1mg وظرفیت320g اتوکالیبر

CPA224S

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.1mg وظرفیت220g اتوکالیبر

CPA124S

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.1mg وظرفیت120g اتوکالیبر

ED224S

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.1mg وظرفیت220g اکسترنال

ED124S

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.1mg وظرفیت120g اکسترنال

TE214S

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.1mg وظرفیت210g اکسترنال

TE124S

ترازوی آنالیتیکال با دقت 0.1mg وظرفیت120g اکسترنال

MSE1203S-000-DE

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 1mgوظرفیت 1200g،اتوکالیبر

CPA1003S

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 1mgوظرفیت 1000g،اتوکالیبر

AX623

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 1mgوظرفیت 620g، اکسترنال

ED423S-CW

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 1mgوظرفیت 420g، اکسترنال

ED323S-CW

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 1mgوظرفیت 320g، اکسترنال

TE313S

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 1mgوظرفیت 310g،اکسترنال

TE153S

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 1mgوظرفیت 150g،اکسترنال

ED6202S-CW

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01mgوظرفیت 6200g، اکسترنال

AX4202

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01mgوظرفیت 4200g، اکسترنال

TE3102S

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01mgوظرفیت 3100g،اکسترنال

AX2202

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01mgوظرفیت 2200g، اکسترنال

TE1502S

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01mgوظرفیت 1500g،اکسترنال

TE612

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01mgوظرفیت 610g،اکسترنال

TE412

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01mgوظرفیت 410g،اکسترنال

TE212

ترازوی دیجیتال آزمایشگاهی با دقت 0.01mgوظرفیت 210g،اکسترنال

CPA34001S

ترازوی دیجیتال با دقت 0.1gوظرفیت 34000g،اتوکالیبر

Te4101

ترازوی دیجیتال با دقت 0.1gوظرفیت 4100g،اکسترنال

Te2101

ترازوی دیجیتال با دقت 0.1gوظرفیت 2100g،اکسترنال

Te12000

ترازوی دیجیتال با دقت 0.1gوظرفیت 12000g،اکسترنالراه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است