Search

شنبه 5 بهمن 1398

منو

هانا ایتالیا

جهت دریافت قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید

فهرست محصولات HANNA

مدل

شرح

HI2211

PH متر رومیزی با دقت 01/0

HI83141

PH متر پرتابل با دقت 01/0

EC214

کنداکتومتر رومیزی

EC8633

کنداکتومتز پرتابل

HI9146

اکسیژن متر پرتابل

93703

کدورت سنج پرتابل

9812-5

مولتی متر 4کارهراه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است