Search

سه شنبه 25 تير 1398

منو

هانا ایتالیا

جهت دریافت قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید

فهرست محصولات HANNA

مدل

شرح

HI2211

PH متر رومیزی با دقت 01/0

HI83141

PH متر پرتابل با دقت 01/0

EC214

کنداکتومتر رومیزی

EC8633

کنداکتومتز پرتابل

HI9146

اکسیژن متر پرتابل

93703

کدورت سنج پرتابل

9812-5

مولتی متر 4کارهراه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است