مقالات و توضیحات
آزمیران / انواع محیط کشت

انواع محیط کشت

انواع محیط کشت
انواع محیط کشت  : بر اساس موارد مختلفی محیط کشت طبقه بندی میشود
طبیعی : گیاهی (مثال : محیط حاوی هویج –سیب زمینی )
          حیوانی: (مثال : محیط حاوی جگر- آبگوشت )
مصنوعی : به محیط های سنتزی در آزمایشگاه گفته میشود
2 . طبقه بندی بر اساس ظاهری
1.    جامد                 solid   (حاوی بیش از 5/1 % آگا ر)       مثال : نوترینت آگا ر
2.    نیمه جامد      medium  (حاوی کمتر از 5/1 % آگا ر)      مثال : SIM
3.    مایع                broth   (فاقد ماده آگا ر)                        مثال: نوترینت براث
 نکته : پسوند محیط ها بسته به دارا بودن آگا ر یا نداشتن به ترتیب آگا ر و براث نامیده میشوند
آگا ر : ماده ای از جلبک قرمز دریایی بنام کلرا گرفته شده است این ماده هیچ منبع تغذیه ای برای باکتری ندارد و فقط جهت سفت کردن محیط مورد استفاده قرار می گیرد
قبلا از ماده ژلاتین استفاده می کردند که بدلیل معایبی که داشت نا کارامد بود از جمله:
 a: داشتن آنیم ژلاتیناز در بعضی باکتری ها و در نتیجه تجزیه این ماده و تبدیل محیط به مایع
b : در دمای رشد اکثر باکتری ها که 37 درجه است به حالت ذوب در می آید.
امروزه از ماده بهتری به نام سلیکاژل هم استفاده می شود که بهتر قوام می آید و محیط شفاف تری دارد
 ولی به علت گران بودن استفاده ای کم دارد
3 . طبقه بندی بر اساس  ترکیبا ت
1. پایه  ( Bace.M  )  محیط کشتی است که اکتر میکروارگانیسم ها روی آن رشد می کنند
مثال : نوترینت آگار -  نوترینت براث
2. غنی شده( Enrichment.M ) محیطی که با موادی چون سرم  - خون و ... غنی شده و محیط متناسب تر برای میکروارگانیسم های سخت رشد می باشد
مثال : بلاد آگار(بلاد آگار+ 5% خون خرگوش -اسب - گوسفند و یا انسان)
شکلات آگار (شکلات آگار + 10% خون)         
نکته : دمای اضافه کردن خون در بلاد آگار 45-50 درجه و شکلات آگار 60 درجه است
4 . طبقه بندی بر اساس  محیط جدا کننده
1. افتراقی Defferantianal.M ) )  : محیطی که بعضی باکتری ها فقط رشد می کنند و عاملی برای افتراق گروهی از اکتری ها می باشد
  مثال: EMB که فقط E.coli   رشد با پرگنه سبز متالیک دارد.
2.انتخابی (Selective.M )  : محیطی که  به بعضی باکتری ها اجازه رشد میدهد
 مثال : SS آگار که  دو باکتری شیگلا و سالمونلا روی آن رشد میکنند
3.ممانعت کننده ( Inhibitory.M ) : محیطی که بعلت دارا بودن بعضی مواد ممانعت کننده از رشد یکسری باکتری ها جلوگیری می کند .
مثال: EMB  : بعلت داشتن ائوزین و متیلن بلو به باکتری های بزرگ گرم مثبت اجازه رشد نمیدهد و باکتری های گرم منفی فقط رشد می کنند
مک کانکی: بعلت داشتن کریستال ویوله و املاح صفراوی به باکتریهای گرم مثبت اجازه رشد نمیدهد
بلاد آگار اگر به آن نمک سدیم آزید اضافه شود فقط باکتری های گرم منفی رشد می کنند .
5. محیط حاوی آنتی بیوتیک
اگر بخواهیم بر روی محیط فقط یک میکروارگانیسم رشد کند مثلا باکتری از محیط حاوی آنتی بیوتیک استفاده میکنیم
مثال : ما میخواهیم فقط باکتری رشد کند نه قارچ  ( باید از آنتی بیوتیک سیکلو هگزامید استفاده شود )
مثال : ما میخواهیم فقط قارچ رشد کند نه باکتری ( باید از آنتی بیوتیک کلرانفنیکل یا تتراسایکلین استفاده شود )