مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست محصولات ممبران

لیست محصولات ممبران

The Image   

ردیف

شرح کالا

سایز

1

فیلتر استات سلولز 0.2 میکرون

قطر 25 میلیمترغیر استریل سارتریوس

2

فیلتر استات سلولز 0.45 میکرون  

قطر 25 میلیمتر غیراستریل سارتریوس

3

فیلتر استات سلولز 0.2 میکرون 

قطر 47 میلیمتر غیراستریل سارتریوس

4

فیلتر استات سلولز 0.45 میکرون

قطر 47 میلیمتر غیراستریل سارتریوس

5

فیلتر ممبران نیترات سلولز 0.8 میکرون

قطر 47 میلیمتر غیر استریل سارتریوس

6

فیلتر ممبران نیترات سلولز 3 میکرون

قطر 47 میلیمتر غیر استریل سارتریوس

7

فیلتر RC 0.45 میکرون

قطر 47 میلیمتر غیراستریل سارتریوس

8

فیلتر نیترات سلولز 0.45 میکرون

قطر 47 میلیمتر استریل سارتریوس

9

فیلتر ممبران نیترات سلولز 0.2

قطر 47 میلیمتر استریل سارتریوس

10

فیلتر PTFE 0.2  

قطر 47

11

فیلتر PTFE 0.45  

قطر47

12

فیلتر  پلی آمید 0.2

قطر 47

13

فیلتر  پلی آمید 0.45

قطر 47

14

فیلتر  پلی کربنات 0.2

قطر 47

15

فیلتر  پلی کربنات 0.45

قطر 47

16

فیلتر پلی اتر سولفون 0.2

قطر47

17

فیلتر  پلی اتر سولفون 0.45

قطر 47

18

فیلتر فایبرگلاس GF.A   

قطر 25 میلیمتر

19

فیلتر فایبرگلاس GF.A

قطر  47 میلیمتر

20

فیلتر فایبرگلاس GF.B 

قطر 25 میلیمتر

21

فیلتر فایبرگلاس GF.B

قطر  47 میلیمتر

22

فیلتر فایبرگلاس GF.B

قطر 55  میلیمتر

23

فیلتر فایبرگلاس GF.C

قطر  25 میلیمت

24

فیلتر فایبرگلاس GF.C  

قطر 47 میلیمتر

25

فیلتر فایبرگلاس GF.C  

قطر 55 میلیمتر

26

فیلتر فایبرگلاس GF.F  

قطر  25 میلیمتر

27

فیلتر فایبرگلاس GF.F  

قطر  47 میلیمتر

28

فیلتر فایبرگلاس GF.F 

قطر  55 میلیمتر