مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 1

مواد شیمیایی 1

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
1 پنتان تیول50 میلی لیتری84179 4مرک آلمان3.790.000datasheetcoa
1-برومو 3-کلرو پروپان250 میلی لیتری801627مرک آلمان3.589.000datasheetcoa
1-فلورو 4-نیترو بنزن50 میلی820580مرک آلمان2.890.000datasheetcoa
1-متیل 2-پیرولیدون1 لیتری806072مرک آلمان1.890.000datasheetcoa
2- کلرو بنزوئیل کلراید250 میلی لیتری802618مرک آلمان2.784.000datasheetcoa
4- متیل بنزوئیل کلراید250 میلی لیتری821131مرک آلمان3.980.000datasheetcoa
4-نونیل فنل1 گرمی
آلفایزر آمریکا2.590.000datasheetcoa

محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم

، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت

، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلمان


1000ppmمرک آلمان1.890.000datasheetcoa

2-کلرو 2-متیل پروپان

1 لیتری801550مرک آلمان3.390.000datasheetcoa

قلع 2 کلرید

250گرمی107814مرک آلمان2.888.000datasheetcoa

محلول استاندارد نقره

500میلی119797مرک آلمان2.980.000datasheetcoa

نیکل کلراید

250 گرمی106717مرک آلمان1.699.000datasheetcoa

کربن اکتیو

1 کیلویی102184مرک آلمان2.960.000datasheetcoa

کلروفرم کروماتوگرافی

1 لیتری102442مرک آلمان1.489.000datasheetcoa

کلسیم فلوراید

500 گرمی
ساخت کره1.840.000datasheetcoa

کلسیم نیترات

500 گرمی102121مرک آلمان1.490.000datasheetcoa

کلسیم هیدرواکساید

500 گرمی102047مرک آلمان1.489.000datasheetcoa

کلسیم هیدروژن فسفات

500 گرمی102203مرک آلمان1.989.000datasheetcoa

کوپر ( مس ) استات

250 گرمی102711مرک آلمان1.690.000datasheetcoa

کوپر (مس) نیترات

250 گرمی102753مرک آلمان1.490.000datasheetcoa
EDTA1 کیلویی100944مرک آلمان2.598.000datasheetcoa
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات250 گرمی108438مرک آلمان2.290.000datasheetcoa
EDTA دی سدیم سالت250 گرمی108454مرک آلمان1.190.000datasheetcoa
EDTA نمک دی سدیم و منیزیم250 گرمی108423مرک آلمان2.280.000datasheetcoa
EDTA پتاسیم دار100 گرمی104819مرک آلمان2.280.000datasheetcoa
آب اکسیژنه (هیدروژن پراکساید)2.5 littre108597مرک آلمان2.180.000datasheetcoa
آب دوتره (دوتریوم اکساید)25 میلی103428مرک آلمان5.780.000datasheetcoa
آب کروماتوگرافی2.5 لیتری115333مرک آلمان2.000.000datasheetcoa
آلفا نفتول250 گرمی822289مرک آلمان1.660.000datasheetcoa
آلفا نفتیل امین100 گرمی822291مرک آلمان1.680.000datasheetcoa
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات)1 کیلویی101047مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
آلومینیوم اکساید1 کیلویی101097مرک آلمان2.290.000datasheetcoa
آلومینیوم بوتیلات250 میلی لیتری820054مرک آلمان2.630.000datasheetcoa
آلومینیوم سولفات 18 آبه5 کیلویی101102مرک آلمان5.289.000datasheetcoa
آلومینیوم فویل250 گرمی101057مرک آلمان4.849.000datasheetcoa
آلومینیوم نیترات 9آبه1 کیلویی101086مرک آلمان2.780.000datasheetcoa
آلومینیوم هیدرواکساید1 کیلویی101091مرک آلمان1.880.000datasheetcoa
آلومینیوم پودر250 گرمی101056مرک آلمان1.865.000datasheetcoa
آلومینیوم کلراید1 کیلویی801081مرک آلمان2.370.000datasheetcoa
آلومینیوم گرانول1 کیلوگرمی820051مرک آلمان2.865.000datasheetcoa
آلیزارین رد اس25 گرمی106278مرک آلمان1.290.000datasheetcoa
آمونیاک 25%2،5 لیتری105422مرک آلمان1.480.000datasheetcoa
آمونیوم آیرونII سولفات1 کیلویی103792مرک آلمان2.680.000datasheetcoa
آمونیوم استات1 کیلویی101115مرک آلمان2.640.000datasheetcoa
آمونیوم ایرون III سولفات1 کیلویی103776مرک آلمان2.718.000datasheetcoa
آمونیوم بی کربنات5 کیلویی101131مرک آلمان4.880.000datasheetcoa
آمونیوم دی هیدروژن فسفات500 گرمی101126مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
آمونیوم سریم نیترات100گرمی102276مرک آلمان2.260.000datasheetcoa
آمونیوم سولفات1 کیلویی101216مرک آلمان1.689.000datasheetcoa