مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 2

مواد شیمیایی 2

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
آمونیوم فلوراید250 گرمی101164مرک آلمان1.490.000datasheetcoa
آمونیوم مونو وانادات100 گرمی101226مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
آمونیوم نیترات1 کیلویی101188مرک آلمان2.280.000datasheetcoa
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه250 گرمی101181مرک آلمان3.980.000datasheetcoa
آمونیوم پر سولفات500 گرمی101201مرک آلمان990.000datasheetcoa
آمونیوم کربنات250 گرمی159504مرک آلمان1.180.000datasheetcoa
آمونیوم کلراید1 کیلویی100924مرک آلمان1.649.000datasheetcoa
آمینو آنتی پیرین10 گرمی107293مرک آلمان1.680.000datasheetcoa
آمینو نفتول سولفونیک اسید25 گرمی100099مرک آلمان1.390.000datasheetcoa
آنتراسین100گرمی820109مرک آلمان1.789.000datasheetcoa
آنیلین1 لیتری822256مرک آلمان1.988.000datasheetcoa
آگار1 کیلویی101615مرک آلمان4.780.000datasheetcoa
آگاروز25 گرمی116801مرک آلمان2.780.000datasheetcoa
آیرون (آهن ) III سولفات 7 آبه 99%   آزمایشگاهی500 گرمی
ساخت چین688.000datasheetcoa
آیرون (پودر آهن )یک کیلویی103815مرک المان2.470.000datasheetcoa
آیرون II استات50 گرمی339199آلدریچ آمریکا4.780.000datasheetcoa
آیرون II سولفات 7 آبه1کیلویی103965مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
آیرون II کلرید 4 آبه1 کیلویی103861مرک آلمان3.149.000datasheetcoa
آیرون III اکساید250 گرمی103924مرک آلمان2.790.000datasheetcoa
آیرون III نیترات1 کیلویی103883مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
ائوزین بلو25 گرمی115934مرک آلمان1.880.000datasheetcoa
اتانول2.5 لیتری100986مرک آلمان1.880.000datasheetcoa
اتانول  99.9%2.5 لیتری100983مرک آلمان2.190.000datasheetcoa
اتیدیوم برماید1 گرمیE7637سیگما آمریکا1.440.000datasheetcoa
اتیل آنیلین100 میلی لیتری800936مرک آلمان1.788.000datasheetcoa
اتیل آکریلات1 لیتری800836مرک آلمان2.590.000datasheetcoa
اتیل استات2،5 لیتری100864مرک آلمان1.880.000datasheetcoa
اتیل اولئات250 میلی لیتری814762مرک آلمان2.770.000datasheetcoa
اتیل بنزن1 لیتری801372مرک آلمان2.980.000datasheetcoa
اتیل متیل کتون2.5 littre106014مرک آلمان2.170.000datasheetcoa
اتیلن گلیکول2.5 littre100949مرک آلمان2.150.000datasheetcoa
ارسنیک اکساید100 گرمی11099سیگما امریکا2.350.000datasheetcoa
اریوکروم بلک تی100 گرمی103170مرک آلمان2.130.000datasheetcoa
اریکروم بلو اس ای5 گرمی103340مرک آلمان1.150.000datasheetcoa
استارچ (نشاسته گندم)1 کیلویی111685مرک آلمان2.988.000datasheetcoa
استامید100 گرمی822343مرک آلمان978.000datasheetcoa
استایرن1 لیتری807679مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
استرانسیوم استات100 گرمیA16149آلفایزر آمریکا4.280.000datasheetcoa
استرانسیوم کربنات500 گرمی33392Alfa Aesar2.369.000datasheetcoa
استرانسیوم کلراید 6 آبه250 گرمی107865مرک آلمان1.780.000datasheetcoa
استوفنون1 لیتری800028مرک آلمان1.988.000datasheetcoa
استون2.5 littre100013مرک آلمان1.878.000datasheetcoa
استون2.5 littre100014مرک آلمان1.790.000datasheetcoa
استونیتریل (کرماتوگرافی)2.5 لیتری100030مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
استیل استون1 لیتری800023مرک آلمان2.690.000datasheetcoa
اسمیوم تترا اکساید1 گرمی12103Alfa Aesar6.220.000datasheetcoa
اسمیک اسید محلول 2%5 میلی لیتری109266مرک آلمان2.120.000datasheetcoa
اسپکتروملت A10 کمک ذوب1 کیلویی110783مرک آلمان10.980.000datasheetcoa
اسپکتروملت A14 کمک ذوب1 کیلویی111724مرک آلمان11.980.000datasheetcoa
اسکوالان100 میلی لیتریمرک آلمان8146053.480.000datasheetcoa