مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 8

مواد شیمیایی 8

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
سدیم  نیتریت1 کیلویی106544Merck1.470.000datasheetcoa
سرب (لید ) کلراید100 گرمی807383مرک آلمان1.219.000datasheetcoa
سرب (لید) استات1 کیلویی107372مرک آلمان1.680.000datasheetcoa
سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر500 گرمی107365مرک آلمان2.889.000datasheetcoa
سرب اکساید5 کیلویی105658سرب اکساید4.789.000datasheetcoa
سرب نیترات100 گرمی107398مرک آلمان999.000datasheetcoa
سریم سولفات100 گرمی102274مرک آلمان3.850.000datasheetcoa
سریم فلوراید100 گرمی
سروا آمریکا11.590.000datasheetcoa
سریم نیترات100 گرمی102271مرک آلمان2.889.000datasheetcoa
سزیم کربنات25 گرمی
سروا آمریکا4.490.000datasheetcoa
سلیت1 کیلویی102686مرک آلمان2.670.000datasheetcoa
سلیکاژل 60F کروماتوگرافی1 کیلویی107739merck4.159.000datasheetcoa
سودان بلک بی25 گرمی
BDH1.198.000datasheetcoa
سولفانیل امید1 کیلویی108035مرک آلمان2.980.000datasheetcoa
سولفور (گوگرد )2.5 کیلویی107983مرک آلمان1.900.000datasheetcoa
سولفولان250 میلی لیتری807993مرک آلمان3.370.000datasheetcoa
سولفید پتاسیم 44%250 گرمی105134مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
سیلور (نقره ) نیترات100 گرمی
اپلیکم آلمان8.580.000datasheetcoa
سیلور (نقره)سولفات50 گرمی101534مرک آلمان6.690.000datasheetcoa
سیلور نیترات (نیترات نقره)25 گرمی
آکروس آمریکا3.590.000datasheetcoa
سیلیسیم کربید500 گرمی
BDH انگلستان1.890.000datasheetcoa
سیلیسیوم50 گرمی
BDH2.200.000datasheetcoa
سیلیسیوم اکساید100 گرمی113126مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
سیلیسیوم تترا کلراید1 لیتری807706مرک آلمان8.840.000datasheetcoa
سیلیکاژل1 کیلویی101925مرک آلمان2.218.000datasheetcoa
سیلیکاژل     TLC120*20 15 pcs105553مرک آلمان4.159.000datasheetcoa
سیلیکاژل  TLC20*20 15 pcs105554مرک آلمان4.059.000datasheetcoa
سیکلو هگزامید5 گرمی
زیگما آمریکا5.890.000datasheetcoa
سیکلو هگزانون2.5 لیتری102888مرک آلمان3.370.000datasheetcoa
طلا کلراید1 گرمی101582مرک آلمان15.590.000datasheetcoa
فایکول5 گرمی
زیگما آمریکا1.998.000datasheetcoa
فتالدهاید10 گرمی821027مرک آلمان2.390.000datasheetcoa
فرمالین2،5 لیتری104002مرک آلمان1.295.000datasheetcoa
فرمامید1 لیتری104008مرک آلمان2.130.000datasheetcoa
فروسن50 گرمی803978مرک آلمان1.989.000datasheetcoa
فروکتوز1 کیلویی104007مرک آلمان2.318.000datasheetcoa
فریک کلرید (آیرون3 کلراید) 6 ابه  250 گرمی   1.870.000 فریک کلرید (آیرون3 کلراید) 6 ابه         1 کیلو    2.990.000
103943مرک آلمان
datasheetcoa
فلوکسین B5 گرمیP4030مرک آلمان1.780.000datasheetcoa
فنانترولین 1,1025 گرمی841491مرک آلمان3.130.000datasheetcoa
فنل1 کیلو100206مرک آلمان3.179.000datasheetcoa
فنل فتالین100 گرمی107233مرک آلمان1.889.000datasheetcoa
فنیل آنالین25 گرمی107256مرک آلمان998.000datasheetcoa
فنیل هیدرازین هیدروکلراید100 گرمی
ساخت هند1.999.000datasheetcoa
فوشین اسیدی25 گرمی105231مرک آلمان1.288.000datasheetcoa
فوشین بازیک25گرمی115937مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
قلع (تین)  پودر250 گرمی107807مرک آلمان3.290.000datasheetcoa
قلع اکسید100گرمی
آلدریچ آمریکا2.830.000datasheetcoa
لانتانیوم نیترات100 گرمی105326Merck2.790.000datasheetcoa
لسیتین (تخم مرغی)250 mg524617مرک آلمان3.357.000datasheetcoa
لوسین25 گرمی
زیگما آمریکا1.198.000datasheetcoa