مقالات و توضیحات
آزمیران / مواد شیمیایی 11

مواد شیمیایی 11

شرح sort downsort upحجم | سایز sort downsort upشماره کاتالوگ sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upMSDS sort downsort up sort downsort up
پتاسیم سیانید250 گرمی104967مرک آلمان2.598.000datasheetcoa
پتاسیم سیترات5 کیلویی104956مرک آلمان5.390.000datasheetcoa
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات)500گرمی104982مرک آلمان2.490.000datasheetcoa
پتاسیم فلزی25 گرمی804815مرک آلمان2.265.000datasheetcoa
پتاسیم نیترات1کیلویی105061مرک آلمان1.480.000datasheetcoa
پتاسیم نیتریت250گرمی105067مرک آلمان1.867.000datasheetcoa
پتاسیم هیدرواکساید1 کیلویی105033مرک آلمان1.150.000datasheetcoa
پتاسیم هیدروژن دی یدات50 گرمی104867مرک آلمان2.584.000datasheetcoa
پتاسیم هیدروژن فتالات250 گرمی104874مرک آلمان2.499.000datasheetcoa
پتاسیم هیدروژن کربنات1 کیلویی104852مرک آلمان1.949،000datasheetcoa
پتاسیم پرسولفات1 کیلویی105090مرک آلمان2.355.000datasheetcoa
پتاسیم پرمنگنات1 کیلویی
شارلو اسپانیا2.390.000datasheetcoa
پتاسیم پرمنگنات pa250 گرمی105082مرک آلمان1.690.000datasheetcoa
پتاسیم پرکلرات250 گرمی105076مرک آلمان2.990.000datasheetcoa
پتاسیم پریدات100 گرمی210056SIGMA USA1.978.000datasheetcoa
پتاسیم کربنات1کیلویی104924مرک آلمان1.998.000datasheetcoa
پتاسیم کرومات250گرمی104952مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
پتاسیم کلراید1 کیلویی104936مرک آلمان1.420.000datasheetcoa
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار250 میلی لیتر104817مرک آلمان1.520.000datasheetcoa
پتاسیم یدات500 گرمی105050مرک آلمان2.980.000datasheetcoa
پتاسیم یدید250گرمی105043مرک آلمان3.900.000datasheetcoa
پتاسیم  اگزالات هیدرات1 کیلویی105072مرک آلمان2.248،000datasheetcoa
پروتئیناز K100 mg
SIGMA USA2.990.000datasheetcoa
پروپان تیول1250 میلی لیتری807529مرک آلمان1.980.000datasheetcoa
پروپانل 11 لیتری100996مرک آلمان1.559.000datasheetcoa
پروپانل2 (ایزو پروپیل الکل )2.5 littre100995مرک آلمان1.630.000datasheetcoa
پروپیلن اکساید1 لیتری807027مرک آلمان2.614.000datasheetcoa
پروپیلن گلیکول2.5 لیتری107478مرک آلمان2.298.000datasheetcoa
پلاتین1 گرمی
ریدل3.970.000datasheetcoa
پلاتینیوم تترا کلراید1 گرمی807374مرک آلمان3.860.000datasheetcoa
پلی اتیلن گلایکول 60001 کیلویی807491مرک المان2.418.000datasheetcoa
پلی اتیلن گلیکول 10001 لیتری807488مرک آلمان2.190.000datasheetcoa
پلی اتیلن گلیکول 200001 کیلویی817018مرک آلمان2.790.000datasheetcoa
پلی اتیلن گلیکول 4001 لیتری807485مرک آلمان2.190.000datasheetcoa
پلی وینیل الکل100 گرمی114266مرک آلمان1.780.000datasheetcoa
پلی وینیل بوتیرال250 گرمی190977آلدریچ آمریکا18.390.000datasheetcoa
پلی وینیل پیرولیدون100 گرمی107443مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
پنتا اکسید فسفر1 کیلویی100540مرک آلمان2.515.000datasheetcoa
پودر مس250 گرمی102703مرک آلمان2.148.000datasheetcoa
پپتون500 گرمی102239مرک آلمان2.898.000datasheetcoa
پی پیریدین100 میلی822299مرک آلمان1.8180.000datasheetcoa
پیرازین100 گرمی807064مرک آلمان1.958.000datasheetcoa
پیرول25 میلی لیتری807492مرک آلمان1.990.000datasheetcoa
پیریدین1 لیتری107462مرک آلمان3.390.000datasheetcoa
ژلاتین1 کیلویی104078مرک آلمان2.330.000datasheetcoa
کادمیوم استات 2 ابه500گرمی102002مرک آلمان1.999.000datasheetcoa
کادمیوم سولفات100 گرمی102027مرک آلمان1.248.000datasheetcoa
کادمیوم نیترات100 گرمی20911Sigma2.108.000datasheetcoa
کادمیوم کلراید100 گرمی20899فلوکا1.980.000datasheetcoa
کاربازول250 گرمی820255مرک آلمان2.920.000datasheetcoa