مقالات و توضیحات
آزمیران / شیشه آلات 1

شیشه آلات 1

نام کالا sort downsort upحجم | سایز sort downsort upمدل sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upبرشور sort downsort up
ارلن دهانه تنگ ، دهانه گشاد ، ارلن خلا
ارلنEULAB, GAMALAB
datasheet
بالن ژوژه درب پلاستیکی  بیرنگ Class A
کلاس AEULAB
datasheet
بشر کوتاه و بلند
BeakersEULAB
datasheet
بطری مایعی ، پودری ، شیشه نمونه برداری درپیچدار ،بطری یدیdatasheet
بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون10 میلکلاس AGAMALAB2.980.000datasheet
بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون25 میلکلاس AGAMALAB2.990.000datasheet
بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون50 میلکلاس AGAMALAB3.170.000datasheet
بورت اتوماتیک دو شیر ، شیر تفلون10 میلکلاس AGAMALAB3.390.000datasheet
بورت اتوماتیک سفید و رنگی شیر تفلونی دو شیر و تک شیر
کلاس AEULAB
datasheet
بورت ساده شیر تفلون سفید و رنگی
کلاس AEULAB
datasheet
بورت مخزن پلاستیکی
کلاس AEULAB
datasheet
ترمومتر الکلی و جیوه ای ، بومه
ترمومترalla france
datasheet
دسیکاتور شیردار و بدون شیر

چین
datasheet
ستون های کروماتوگرافی
کلاس AEULAB
datasheet
ستون کروماتوگرافی شیر تفلونی35*600
EULAB599.000datasheet
ستون کروماتوگرافی شیر تفلونی40*600
EULAB599.000datasheet
قیف دکانتور گلابی شکل و استوانه ، مدرج و غیر مدرج
قیف دکانتورEULAB
datasheet
مزور بلند شیشه ای پایه شش گوش ساده و دربدار
کلاس AEULAB
datasheet
پلیت (پتری دیش) ، لام ساده و لام نئوبار ، لاملdatasheet
پیپت (انواع) پیپت ژوژه، پیپت سرنگی ، ملانژور ،پیپت اتوماتیک
کلاس AEULAB
datasheet
پیکنومتر ساده وترمومتر دار

SIMAX- TGI
datasheet
کریستالیزور - ظروف توزین - شیشه ساعت

EULAB
datasheet