مقالات و توضیحات
آزمیران / دستگاههای آزمایشگاهی 2

دستگاههای آزمایشگاهی 2

نام کالا sort downsort upرنج / دقت sort downsort upمدل sort downsort upکمپانی sort downsort upقیمت | ریال sort downsort upبروشور sort downsort up
فوتومتر پرتابل
AL400Aqualytic71.690.000datasheet
فوتومتر پرتابل
AL 450Aqualytic91.690.000datasheet
فوتومتر پرتابل قابلیت اندازه گیری کلر – پی هاش – سیانوریک اسید و 27 پارامتر دیگر
AL250Aqualytic28.690.000datasheet
فور ، آون خلا دار بدون پمپ خلا53 لیتریVO400ممرت آلمان298.900.000datasheet
فور فن دار با قابلیت برنامه ریزی108 لیتریUFE600ممرت المان155.800.000datasheet
فور ممرت53 لیتریUNB 400memmert آلمان51.900.000datasheet
فور ممرت فن دار با قابلیت برنامه53 لیتریUNE400ممرت آلمان58.940.000datasheet
لوپ دو چشم با بزرگنمایی 7 تا 100up to 100JSZ6AXIOM آلمان29.480.000datasheet
لوپ دو چشم با بزرگنمایی 7 تا 200up to 200JSZ6AXIOM آلمان38.980.000datasheet
متر پرتابل با قابلیت اندازه گیری دما و یون PH0.001 to 14.000827Metrohm49.480.000datasheet
مولتی متر با قابلیت اندازه گیری PH, EC, NaCl, TDS,MV,TEMP
HI 255HANNA ایتالیا55.500.000datasheet
مولتی متر پرتابل با قابلیت اندازه گیری PH, TEMP و کنداکت
Cond 340WTW83.800.000datasheet
مولتی متر پرتابل با قابلیت اندازه گیری چندین پارامتر
Multi 340WTW139.800.000datasheet
میکروسکوپ دو چشمی تحقیقاتی4 to 100CX21OLYMPUS ژاپن48.800.000datasheet
میکروسکوپ دوچشمی چهار لنز4 to 100XS402COIC چین10.780.000datasheet
میکروپیپت 12 کاناله متغیر از حجم 40 تا 300 میکرولیتر قابل اتوکلاو

Microlit7.890.000datasheet
همزن مغناطیسی به همراه هات پلیت
AREXVELP ایتالیا18.250.000datasheet
همزن مغناطیسی به همراه هات پلیت
ARECVELP ایتالیا27.980.000datasheet
همزن مغناطیسی همراه با هات پلیت
RCT-DIKA آلمان35.690.000datasheet
همزن مکانیکی عمودی دور متغیر دیج
RW20DigitalIKA55.900.000datasheet
هموژنایزر
T25IKA آلمان138.490.000datasheet
ویسکوزیمتر دیجیتال
DV1 - PrimeBrookfield178.480.000datasheet
ویسکوزیمتر دیجیتال
DVII-ProBrookfield239.800.000datasheet
پرتابل به همراه پروب و سایر متعلقات
3210 OXIWTW73.980.000datasheet
پلاریمتر رومیزی ساخت-180 to +180POLA-XL-2LATAGO ژاپن338.000.000datasheet
پلاریمتر رومیزی فول اتوماتیک دیجیتال-45 to +45WZZ-2Bساخت چین12.490.000datasheet
پلاریمتر رومیزی چشمی با رنج-180 +180WXG-4ساخت چین24.280.000datasheet
پمپ خلا با سیستم دیافراگمی بدون روغن و کم صدا
N86-KNDCKNF19.900.000datasheet
پی هاش متر الکترود
Sintex 41WTW16.800.000datasheet
پی هاش متر رومیزی
HI211HANNA ایتالیا26.980.000datasheet
پی هاش متر رومیزی
Inolab 720WTW42.800.000datasheet
پی هاش متر رومیزی
86502AZ12.800.000datasheet
پی هاش متر قلمی
222لوترون تایوان3.690.000datasheet
پی هاش متر قلمی
HI 98127HANNA ایتالیا4.790.000datasheet
پی هاش متر مخصوص خاک و مواد نیمه جامد
PH 212LUTRON9.880.000datasheet
پی هاش متر و کنداکتومتر قلمی
HI98129HANNA ایتالیا7.990.000datasheet
پی هاش متر و کنداکتومتر قلمی
HI98130HANNA ایتالیا7.990.000datasheet
پی هاش متر وکنداکتیویتی متر پرتابل
98129هانا3.990.000datasheet
پی هاش متر پرتابل
HI8314HANNA ایتالیا15.480.000datasheet
پی هاش متر پرتابل0.00 to 14.00AL10Aqualytic11.890.000datasheet
پی هاش متر پرتابل به همراه پروب و سایر متعلقات
3110WTW36.840.000datasheet
پی هاش متر پرتابل  به همراه پروب و سایر متعلقات
7110WTW52.980.000datasheet
پی هاش متر پرتابل  به همراه کیف ، پروب و محلول کالیبراسیون
208LUTRON7.880.000datasheet
پیپت فیلر اتوماتیک تا حجم 100 میلی لیتر

Microlit5.890.000datasheet
پیپت فیلر برقی
Accu jetBRAND16.480.000datasheet
پیپتور اتوماتیک دقت 0.110ml and 25mlSeripettorBrand5.180.000datasheet
کدورت سنج ( توربیدی متر) مخصوص نوشابه های گازدار0.2 to 10.0 and 1000 NTU555آلمان WTW165.800.000datasheet
کدورت سنج (توربیدو متر ) پرتابل0-50 FTUHI93703هانا ایتالیا59.880.000datasheet
کدورت سنج پرتابل0.01-1100 TE/FAL250TIRاکوالیتیک46.800.000datasheet
کدورت سنج پرتابل0.00 to 50.00 NTU and 50 to 1000TU-2016لوترون تایوان29.900.000datasheet