مقالات و توضیحات
آزمیران / سکوبندی یکطرفه

سکوبندی یکطرفه

سکوبندی  آزمایشگاهی از نوع يکطـرفه ( کنار ديوار ) به عـرض 60 تا 90 سانتيمتـر و ارتفـاع حداکثـر 90 سانتيمتـر  ساخته شده از اسکلت پروفيل فلزي استاندارد به سطح مقطع 30×30 يا 30×50 ميليمتر  پوشیده شده با رنگ الکترواستاتيک پودری که بصورت پايه و کلاف هاي پيش ساخته در محل مونتــاژ مي گردد .

کمدبندي و جاپاي اين سکّو بصورت يک درميان کار مي شود که کمد آن بصورت يک درب و يک کشو و یک طبقه بابعاد تقريبي نهايي بعرض ( طول کاري ) 45 تا 50 و عمق 45 تا 55 و ارتفاع 65 تا 75 سانتيمتر که با جاپاهاي 65 تا 85 سانتيمتري خواهد بود که بدنه های جانبی و کف و طبقات MDF دورو ملامينه به ضخامت 16 ميليمتر و دربهاي Postformed  ساخته و در محل بصورت پيش ساخته بر اسکلت نصب مي گردد بطوريکه فاصله کف کمد تا سطح زمين ، امکان شستشوي سالن را فراهم مي نمايد . ريل و لولا و يراق آلات اين کمدها از بهترين جنس ها انتخاب میشود که انتخاب آن به عهده خریدار میباشد

رويه اين سکّو از سراميک  ویژه لابراتوارهای پیشرفته و حساس ، مانند آزمایشگاه های بسیار خطر پذیر شیشه و کانیها و یا آزمایشگاه های با کاربردهای شیمیایی ، بیوشیمی ، بیولوژیک ، صنایع بـزرگ و استراتژیـک که از clay بـا ترکیبات خاص در 1250 درجـه سانتیگـراد  ویتریفایـد  شـده و بصـورت پانـل هـای بـزرگ یکپـارچـه دارای ضخامـت حداقل دو سانتیمتـر و بـدون تابیدگی  ، جهـت رویـه میز وسکوهای آزمایشگاهی به کار برده میشود.

این سرامیکـها ضد خوردگـی بوده و در مقابل حلالـهای آلی ، اسیـدهای قوی ( بجز اسـید هیدروفلوریک) و همچنیــن قلیایـی هـا ( بازها و ....... ) و نیز در برابـر خراش ، تراشیدن و سایش ( باستثنای کاربوراندم ) مقاوم است و بهمین علت هیچگاه نیاز به تعمیرات نخواهد داشت و همواره مانند روز اول بکارگیری ، زیبا بنظرمیرسد. این سرامیک ها بصورت پانل های یکپارچه بزرگ ( حداقل ابعاد هر پانل 120×150 و با ضخامـت دو سانتیمتر) در برابر شعله و حـرارت تا 1200 درجـه سانتیگـراد مقاومـت داشتـه و در عین حال بـا حداکثر جذب آب 0/005 درصد  ( 0/005%) که بسیـار بالاتر از استانداردهـای تعیین و تعریـف شده است و در مقابل باکتریهای و همچنین نم و رطوبت نیز کاملاً مقاوم است که طول عمر بسیـار بالا  (مادام العمری ) را برای این سرامیکها باعث میشود . این خواص باعث سادگی درعاری و تمیز نمودن سطح سرامیک از وجود آلودگیها و باکتریها و نتایج آزمایشها می شود که عایق بودن و مقاومـت در برابر اشعه  UVرا نیز باید بآن اضافه نمود.

این سرامیک ها نیاز به هیچگونـه زیـرسـازی ( مانند MDF و یـا مشابـه آن ) نـدارد و کاملاً سلامتـی انسان و محیط آزمایشگاه و محیط زیست تامین میگردد. استانداردهای DIN28062 و DIN12915 در تولید این سرامیک ها رعایت شده ، ضمـن آنکه تست عـدم وجـود خواص رادیواکتیـوی در زمـان بکارگیـری مواد اولیــه ، همواره انجام میشـود ( یک عمـل استثنایـی بالاتر از استانداردها ) کـه در حقیقت حافظ سلامتــی پرسنـل آزمایشـگاه در طـول سالهای کاری آنان است (کـه ممکـن است در دراز مدت، اثرات نامطلـوب داشتـه باشد) . سادگـی کاربـرد این سرامیـکها در آزمایشـگاهها بعلـت بزرگ بودن پانل ها ( حداقل بابعاد 120×150 و ضخامت دو سانتیمتـر ، باستثنـای قطعات انتهایی کار که فضای سالن ایجاب مینماید ) باعث ایجاد درز کمتر میگـردد کـه ضمـن ایجـاد زیبایـی و ایمنـی بیشتـر ، جابجایی احتمالی میزبندیها را بعد از سالهای سال نیز اقتصادی و باصرفه مینماید .
اندازه رویه این سکوها از پانل های سرامیکی آزمایشگاهی با ضخامت دو سانتیمترو ابعاد حداقل120×75 سانتیمتری توصیه میشود ( برای عرض میـز 75 سانتیمتری ) و چنانچه عرض های کمتر یا بیشتر از 75 سانتیمتر مورد نظر باشد ، از سرامیکهای یکپارچه با حداکثر امکان ، بهره گیری خواهد شد و لبه های فرم دار و برجسته مخصوص جهت جلوگیری از ریزش مایعات و اجسام برروی آن تعبیه خواهد شد.

این سرامیک ها همواره با تمیز کردن مختصر ، همانند کیفیت روز اول ، خود را نشان خواهد داد ، ضمن آنکه سرمایه گذاری مطمئنی است و همواره حتی در جابجایی میز و سکو بندی ها ، قابل استفاده خواهد بود.
در صورت نياز ، رف ( شلف ) روي سکّو بصورت يک طبقه ساخته مي شود که محل عبور برخي از تأسيسات و عندالزوم نصب شیرآلات و پریزهای برق خواهد بود .
لوله کشي ها طبق سيستم پيشرفته مشابه JOHN GUEST در مقاومت ها و فشارهاي تعريف شده مطابق استانداردهاي NSF 51 & 61 و DIN 73378 & 74324 با اتصالات مربوط اجرا  مي گردد و لوله کشي هاي فاضلاب آن اجباراً بر اساس تمام شده کار تأسيسات ساختمان اجرا خواهد شد ( پلي اتيلن ، PVC ، ... ) که چنانچه تأسيسات ساختمان اجرا نگرديده است ، پيشنهاد اين شرکت براي کل سيستم از نوع پلي اتيلن جوشي مجهز به دريچه بازديد ( تخليه ) ميباشد.
اين سکّـو بـا کليه لوله کشـي ها و کابل کشـي هاي لازم بصورت آماده نصب شيرآلات ، پريزهاي برق و سينک ها تحويـل مي گردد .
توجه : ( کليه اتصالات محل نصب شيرآلات از نوع برنج تراش خورده از شمش ميباشند و بصورت ریختگی نخواهند بود ) .
در صورت نياز به انجام کارهاي اضافي مانند نصب شيرآلات قطع سريع ( يا مشابه ) و ساير لوازم کنترلي در داخل ميزها و ياکليدهاي مينياتوري ، تابلوي برق و ... صرفاً با پرداخت هزينه مصالح توسط خريدار ، بصورت رايگان توسط اين شرکت انجام پذير است

گالری تصاویر

میز یکطرفه رویه سنگ گراتیت


رویه سنگ گرانیت