مقالات و توضیحات
آزمیران / سکوی دوطرفه آزمایشگاهی

سکوی دوطرفه آزمایشگاهی

سکّوي آزمايشگاهي از نوع دوطرفه ( وسط سالن يا جزيره اي ) به عرض 120 تا 180 سانتيمتر ( برابر نقشه مورد تایید ) و ارتفاع حداکثر 90 سانتيمتر ( با احتساب تنظيم زيرپايه ها ) ساخته شده از اسکلت پروفيل فلزي استاندارد به سطح مقطع 30×30 يا 30×50 ميليمتر  پوشیده شده با رنگ الکترواستاتيک پودری که بصورت پايه و کلاف هاي پيش ساخته در محل مونتاژ مي گردد .

کمدبندي و جاپاي اين سکّو بصورت يک درميان کار مي شود که کمد آن بصورت يک درب و يک کشو و یک طبقه بابعاد تقريبي نهايي بعرض ( طول کاري ) 45 تا 50 و عمق 45 تا 55 و ارتفاع 65 تا 75 سانتيمتر که با جاپاهاي 65 تا 85 سانتيمتري خواهد بود که بدنه های جانبی و کف و طبقات آن  از مواد سلولزي نيمه متراکم ( MDF ) دورو ملامينه به ضخامت 16 ميليمتر و دربهاي Postformed  ساخته و در محل بصورت پيش ساخته بر اسکلت نصب مي گردد بطوريکه فاصله کف کمد تا سطح زمين ، امکان شستشوي سالن را فراهم مي نمايد . ريل و لولا و يراق آلات اين کمدها از بهترين جنس ها انتخاب شده که طبق دلخواه خريدار بکار برده مي شود .
رويه اين سکّو از سراميک  ویژه لابراتوارهای پیشرفته و حساس ، مانند آزمایشگاه های بسیار خطر پذیر شیشه و کانیها و یا آزمایشگاه های با کاربردهای شیمیایی ، بیوشیمی ، بیولوژیک ، صنایع بـزرگ و استراتژیـک که از clay بـا ترکیبات خاص در 1250 درجـه سانتیگـراد  ویتریفایـد  شـده و بصـورت پانـل هـای بـزرگ یکپـارچـه دارای ضخامـت حداقل دو سانتیمتـر و بـدون تابیدگی  ، جهـت رویـه میز وسکوهای آزمایشگاهی به کار برده میشود.

این سرامیکـها ضد خوردگی بوده و در مقابل حلالهـای آلی ، اسیدهای قوی ( بجز اسید هیدروفلوریک) و همچنیـن قلیـایی هـا ( بازها و ....... ) و نیز در برابـر خراش ، تراشیدن و سایش ( باستثنای کاربوراندم ) مقاوم است و بهمین علت هیچگاه نیاز به تعمیرات نخواهد داشت و همواره مانند روز اول بکارگیری ، زیبا بنظرمیرسد. این سرامیک ها بصورت پانل های یکپارچه بزرگ ( حداقل ابعاد هر پانل 120×150 و با ضخامت دوسانتیمتر) در برابر شعله وحرارت تا 1200 درجه سانتیگراد مقاومت داشته و درعین حال با حداکثر جذب آب 0/005 درصد( 0/005%) -که بسیـار بالاتر از استانداردهـای تعیین و تعریـف شده است و در مقابل باکتریهای و همچنین نم و رطوبت نیز کاملاً مقاوم است که طول عمر بسیـار بالا  (مادام العمری ) را برای این سرامیکها باعث میشود . این خواص باعث سادگی درعاری و تمیز نمودن سطح سرامیک از وجود آلودگیها و باکتریها و نتایج آزمایشها می شود که عایق بودن و مقاومـت در برابر اشعه  UVرا نیز باید بآن اضافه نمود.
این سرامیک ها نیاز به هیچگونـه زیـرسـازی ( مانند MDF و یـا مشابـه آن ) نـدارد و کاملاً سلامتـی انسان و محیط آزمایشگاه و محیط زیست تامین میگردد. استانداردهای DIN28062 و DIN12915 در تولید این سرامیک ها رعایت شده ، ضمـن آنکه تست عـدم وجـود خواص رادیواکتیـوی در زمـان بکارگیـری مواد اولیـه ، همواره انجام میشـود ( یک عمـل استثنایـی بالاتر از استانداردها ) ، کـه در حقیقت حافظ سلامتـی پرسنـل آزمایشگاه در طول سالهای کاری آنان است (کـه ممکن است در دراز مدت، اثرات نامطلوب داشته باشد) . سادگی کاربرد این سرامیکها در آزمایشگاهها بعلت بزرگ بودن پانل ها ( حداقل بابعاد 120×150 و ضخامت دو سانتیمتـر ، باستثنـای قطعات انتهایی کار که فضای سالن ایجاب مینماید ) ، باعث ایجاد درز کمتر میگـردد کـه ضمـن ایجـاد زیبایـی و ایمنـی بیشتـر ، جابجایی احتمالی میزبندیها را بعد از سالهای سال نیز اقتصادی و باصرفه مینماید .

اندازه رویه این سکوها و میزبندیهای آزمایشگاهـی از پانل های سرامیکی آزمایشگاهی با ضخامت دو سانتیمتر و ابعاد 120×150 سانتیمتری توصیه میگردد (که 150 سانتیمتری آن ، عرض میز را تشکیل میدهد)  و چنانچه عرض کمتـر یـا بیشتر از 150 سانتیمتر بـرای میزهای دو طرفه ، مورد نظر باشد ، از سرامیکهای یکپارچه با حداکثر امکان ، بهره گیری خواهد شـد و لبه های فرم دار و برجسته مخصوص جهت جلوگیری از ریزش مایعات و اجسام برروی آن تعبیه خواهد شد.

رف ( شلف ) روي سکّو بصورت دوطبقه بعرض 20 الي 30 سانتيمتر ساخته شده از اسکلت پروفيل فلزي مي باشد که طبقه اول آن بصورت قوطي محل عبور تأسيسات میباشد .
لوله کشي ها مشابه سيستم پيشرفته مشابه  JOHN GUEST در مقاومت ها و فشارهاي تعريف شده مطابق استانداردهاي NSF 51 & 61 و DIN 73378 & 74324 با اتصالات مربوط اجرا مي گردد و لوله کشي هاي فاضلاب آن اجباراً بر اساس تمام شده کار تأسيسات ساختمان اجرا خواهد شد ( پلي اتيلن ، PVC ، ... ) که چنانچه تأسيسات ساختمان اجرا نگرديده است ، پيشنهاد اين شرکت براي کل سيستم از نوع پلي اتيلن جوشي مجهز به دريچه بازديد ( تخليه ) ميباشد .
اين سکّو با کليه لوله کشي ها و کابل کشي هاي لازم بصورت آماده نصب شيرآلات ، پريزهاي برق و سينک ها تحويل مي گردد .
توجه : کليه اتصالات محل نصب شيرآلات از نوع برنج تراش خورده از شمش ميباشند و بصورت ریختگی نخواهند بود .


***


در صورت نياز به انجام کارهاي اضافي مانند نصب شيرآلات قطع سريع ( يا مشابه ) و ساير لوازم کنترلي در داخل ميزها و ياکليدهاي مينياتوري ، تابلوي برق و ... صرفاً با پرداخت هزينه مصالح توسط خريدار ، بصورت رايگان توسط اين شرکت انجام پذير است .