مقالات و توضیحات
آزمیران / فیلتر CHMLab

فیلتر CHMLab

لیست محصولات شرکت Chmlab اسپانیا/ دی ماه 92

­قیمت(ریال)

شرح

250.000

(کاغذ صافی بدون خاکستر)معادل 40-41-42-43-44-45 واتمن 7سانتی

300.000

(کاغذ صافی بدون خاکستر)معادل 40-41-42-43-44-45 واتمن 9سانتی

400.000

(کاغذ صافی بدون خاکستر)معادل 40-41-42-43-44-45 واتمن 11سانتی

500.000

(کاغذ صافی بدون خاکستر)معادل 40-41-42-43-44-45 واتمن 12.5سانتی

650.000

(کاغذ صافی بدون خاکستر)معادل 40-41-42-43-44-45 واتمن 15سانتی

850.000

(کاغذ صافی بدون خاکستر)معادل 40-41-42واتمن 18.5سانتی

300.000

(کاغذ صافی)معادل 1-2 واتمن 12.5 سانتی

400.000

(کاغذ صافی)معادل 1-2 واتمن 15سانتی

650.000

(کاغذ صافی)معادل 1-2 واتمن 18.5 سانتی

2.750.000

کاغذ صافی صاف 50 گرم 58×58 بسته 500برگی

3.25.000

کاغذ صافی صاف 60 گرم 58×58 بسته 500برگی

3.400.000

کاغذ صافی صاف 73 گرم 58×58 بسته 500برگی

2.200.000

کارتوش سایز 100×25 بسته 25 عددی

-

کارتوش سایز 100×30 بسته 25 عددی

-

کارتوش سایز 80×33 بسته 25 عددی

1.600.000

کاغذ صافی چروک110 گرم-Technical Creped paper filter 580*580mm

2.200.000

کاغذ صافی چروک140 گرم-Technical Creped paper filter 580*580mm

2.200.000

ممبران فیلتر نایلونی-MNY membrane nylon filter 0.2um47mm

6.500.000

ممبران فیلتر نایلونی-PTFE membrane nylon filter 0.2um47mm

2.200.000

فیلتر سرنگی- CA syringe filter 0.2um , 26mm, 50 units

2.200.000

فیلتر سرنگی- CA syringe filter 0.45 um , 25mm, 50 units

1.800.000

ممبران فیلتر سلولز استات- Celluose Acetate membrane white 0.2 um 47mm

1.800.000

ممبران فیلتر سلولز استات-Celluose Acetate membrane white 0.45 um 47mm

-

فیلتر غشایی سلولز نیترات استریل45/0 میکرون 47م م بسته 100 عددی

3.500.000

فیلتر غشایی سلولز نیترات 3 میکرون 47م م بسته 100 عددی

3.500.000

فیلتر غشایی سلولز نیترات استات8/0 میکرون 47م م بسته 100 عددی

6.000.000

کاغذ کروماتوگرفی 56×47 معادل 1 واتمن بسته 100 عددی

8.000.000

ست فیلتراسون شیشه ای 250 سی سی با ارلن ا لیتری

80.000.000

سیستم فیلتراسیون 3 شاخه قیف 500 سی سی استیل

-

سیستم فیلتراسیون تک شاخه قیف 500 سی سی استیل