مقالات و توضیحات
آزمیران / انکوباتورها

انکوباتورها

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور55لیتری هوشمند محفظه استیل دودرب
انکوباتور55لیتری هوشمند محفظه استیل دودرب
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور تمام دیجیتال 49 لیتری ایرانی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان
 


انکوباتور تمام دیجیتال ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور (Incubator) ساخت شرکت آروین تجهیز اسپادانا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان
 


انکوباتور ساده 53 لیتری ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور فن دار 53 لیتری ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتور بدون فن 53 لیتری ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان


 


انکوباتور 256 لیتری ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Memmert
0 تومان

 


انکوباتور 115 لیتری استیل ساخت کمپانی VWR آلمان مدل Incu-line 53
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


انکوباتور 53 لیتری استیل ساخت کمپانی VWR آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان 


انکوباتور 53 لیتری مدل INB 400 ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Memmert
5,300,000 تومان
 


دستگاههای ایرانی
0 تومان


 


انکوباتوریخچالدارتمام استیل
انکوباتوریخچالدارتمام استیل
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


انکوباتوریخچالدارمحفظه استیل
انکوباتوریخچالدارمحفظه استیل
دستگاههای ایرانی
0 تومان


 


دستگاههای ایرانی
0 تومان
 


انکوباتور یخچالدار مدل ICP500 ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Memmert
0 تومان

 


شیکر انکوباتور مدلKS 4000i control ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان

 


انکوباتور یخچالدار فن دار 53 لیتری مدل ECI 500 ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها میکروبی
دستگاههای ایرانی
0 تومان