مقالات و توضیحات
آزمیران / بنماری

بنماری

 


بن ماری جوش 7 لیتری مدل WNB7 ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Memmert
0 تومان

 


بن ماری جوش 10 لیتری مدل WNB10 ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Memmert
0 تومان

 


بن ماری ترموستاتیک ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


بن ماری شیکر دار ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


بن ماری {حمام آب گرم) 14 لیتری مدل WNB-14 Memmert ساخت ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Memmert
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان


بن ماری سرولوژی و جوش دیجیتال ساخت ایران
بن ماری سرولوژی و جوش دیجیتال
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


بن ماری روغن 12 لیتری مدل EOB120 تا دمای 250 درجه مارک سارینا
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی صنایع و تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


بن ماری روغن 12 لیتری مدل BOB120 تا دمای 250 درجه مارک سارینا
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی صنایع و تحقیقاتی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


بن ماری جوش 14 لیتری مدل BNW150 ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


بن ماری جوش 10 لیتری مدل BNW120 ساخت شرکت پارسیان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


بن ماری روغن 14 لیتری مدل ONE14 ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
Memmert
0 تومان

 


بن ماری روغن 10 لیتری مدل ONE10 ممرت آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
Memmert
0 تومان

 


بن ماری جوش 8خانه با سیستم کنترل ترموسات M.J49 ساخت شرکت پارس آزما
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


بن ماری جوش 6 خانه ساخت شرکت لابترون
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومانبن ماری جوش4خانه ترموستاتیک
بن ماری جوش4خانه ترموستاتیک
دستگاههای ایرانی
320,000 تومان

 


بن ماری شیکر دار ، سر لوژی ، جوش ، روغن – سرد و گرم
بن ماری شیکر دار ، سر لوژی ، جوش ، روغن – سرد و گرم
دستگاههای ایرانی
0 تومان