مقالات و توضیحات
آزمیران / ترمومترها

ترمومترها


ترمومتر لیزری 1326
استفاده در کلیه صنایع
دستگاه ها
0 تومان

 


دما سنج چهار گانه
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
ملزومات
0 تومان


دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر تماسی دو کاناله دیتالاگر دار : ST-8891
پارامترهای اندازه گیری : Hold- IR- 2chanel- avc- min- max- F- C
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر تماسی چهار کاناله دیتالاگر دار ST-8891E
پارامترهای اندازه گیری : Hold- IR- 4chanel- avc- min- max- F- C
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر ماکزیمم و مینیمم دیجیتال
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر لیزری مدل 845 تستو
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاه ها
0 تومان

 


Germany
75,000 تومان

 


Germany
230,000 تومان

 


Germany
0 تومان

 


Germany
0 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
75,000 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
0 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
95,000 تومان

 


Germany
0 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
0 تومان

 


Germany
82,000 تومان

 


Germany
82,000 تومان

 


Germany
88,000 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
0 تومان

 


Germany
85,000 تومان

 


Germany
250,000 تومان

ترمومتر -10 تا + 50 درجه ساخت شرکت اشنایدر آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
ملزومات
108,000 تومان


ترمومتر گوشت و ژامبون
ترمومتر گوشت و ژامبون
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر مادون قرمز جیبی
ترمومتر مادون قرمز جیبی
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر مادون قرمز جیبی
ترمومتر مادون قرمز جیبی
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر مادون قرمز
ترمومتر مادون قرمز
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر دیجیتال T-BAR
ترمومتر دیجیتال T-BAR
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر دیجیتال T-BAR
ترمومتر دیجیتال T-BAR
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر + تایمر
ترمومتر + تایمر
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر دستی
ترمومتر دستی
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر با پروب چرخشی ۹۰ درجه
ترمومتر با پروب چرخشی ۹۰ درجه
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر جیبی با پروب چرخشی ۱۸۰ درجه
ترمومتر جیبی با پروب چرخشی ۱۸۰ درجه
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر شکلات-ژامبون-گوشت غاز
ترمومتر شکلات-ژامبون-گوشت غاز
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر کباب (BBQ)
ترمومتر کباب (BBQ)
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر دیجیتال + تایمر ضدآب
ترمومتر دیجیتال + تایمر ضدآب
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر آشپزخانه دیجیتال قابل کالیبره کردن
ترمومتر آشپزخانه دیجیتال قابل کالیبره کردن
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر اجاق تاشو
ترمومتر اجاق تاشو
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر فریز پلاستیکی
ترمومتر فریز پلاستیکی
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر فریز پلاستیکی با درجه مدور
ترمومتر فریز پلاستیکی با درجه مدور
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر فریز عقربه ای با ...
ترمومتر فریز عقربه ای با ...
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر قلمی پلاستیکی
ترمومتر قلمی پلاستیکی
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر فریزر پلاستیکی
ترمومتر فریزر پلاستیکی
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر یخچال / فریزر با ...
ترمومتر یخچال / فریزر با ...
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر یخچال / فریزر ساخت شرکت Alla فرانسه
ترمومتر یخچال / فریزر ساخت شرکت Alla فرانسه
دستگاه ها
0 تومان

 


ترمومتر یخچال / فریزر ساخت شرکت Alla فرانسه
ترمومتر یخچال / فریزر ساخت شرکت Alla فرانسه
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان