مقالات و توضیحات
آزمیران / دیسپنسر

دیسپنسر

 


دیسپنسر 5-50 میلی قابل اتوکلاو ساخت دراگون لب چین
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دیسپنسر 2.5-25 میلی قابل اتوکلاو ساخت دراگون لب چین
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دیسپنسر 1-10 میلی قابل اتوکلاو ساخت دراگون لب چین
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دیسپنسر 0.5-5 میلی قابل اتوکلاو ساخت دراگون لب چین
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دیسپنسر 10-50 میلی لیتر ساخت شرکت VWR آمریکا
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان