مقالات و توضیحات
آزمیران / سمپلر

سمپلر


نوک سمپلر 200 - 1000 µ استریل آبی همراه رک100خانه ساخت شرکت JET BIOFIL کانادا
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
ملزومات پلاستیکی خارجی
0 تومان

 


ملزومات پلاستیکی خارجی
10,500 تومان

 


ملزومات پلاستیکی خارجی
66,000 تومان

 


نوک سمپلر 10 - 200 µ استریل زرد همراه رک 96 خانه ساخت شرکت JET BIOFIL کانادا
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
ملزومات پلاستیکی خارجی
0 تومان

 


ملزومات پلاستیکی خارجی
9,500 تومان

 


ملزومات پلاستیکی خارجی
66,000 تومان

 


ملزومات پلاستیکی خارجی
5,500 تومان

 


ملزومات پلاستیکی خارجی
9,500 تومان

 


ملزومات پلاستیکی خارجی
22,000 تومان

 


ملزومات پلاستیکی خارجی
66,000 تومان

 


پایه سمپلر خطی ساخت شرکت دراگون لب چین
مورد مصرف کلیه آزمایشگاهها
دستگاه ها
0 تومان

 


سمپلر متغیر 50-300 هشت کاناله دراگون لب چین
مورد مصرف کلیه آزمایشگاهها
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


سمپلر متغیر 10-100 لاندا ساخت دراگون لب چین
مورد مصرف کلیه آزمایشگاهها
دستگاه ها
85,000 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


پایه سمپلر گردان 8 شاخه ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
ملزومات پلاستیکی ایرانی
0 تومان

 


سمپلر دیجیتال ساخت رنین آمریکا
جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


سمپلر متغیر 100-1000 ساخت شرکت دراگون لب چین
جهت آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


سمپلر متغیر 20-200 ساخت شرکت دراگون لب چین
جهت آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
85,000 تومان

 


رک نوک سمپلر سفید ساخت ایتالیا
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
ملزومات پلاستیکی خارجی
0 تومان

 


رک نوک سمپلر آبی ساخت ایتالیا
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
ملزومات پلاستیکی خارجی
8,500 تومان

 


رک نوک سمپلر زرد ساخت ایتالیا
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
ملزومات پلاستیکی خارجی
8,500 تومان

 


رک نوک سمپلر کریستالی ساخت ایتالیا
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
ملزومات پلاستیکی خارجی
8,500 تومان

 


نوک سمپلر آبی بسته 500 عددی ساخت ایتالیا
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
ملزومات پلاستیکی خارجی
5,500 تومان

 


نوک سمپلر زرد 1000 عددی ساخت ایتالیا
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
ملزومات پلاستیکی خارجی
0 تومان

 


نوک سمپلر سفید بسته 1000 عددی ساخت ایتالیا
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
ملزومات پلاستیکی خارجی
18,000 تومان

 


سمپلر ساده 5و10و20و25و50و100و200و250و500و1000 کاناله ساخت دراگون لب چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاه ها
120,000 تومان

 


سمپلر تکرار یا Stepmate همراه 8 عدد سرنگ با حجمهای مختلف ساخت دراگون لب چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاه ها
0 تومان