مقالات و توضیحات
آزمیران / اتاقک

اتاقک


اتاقک یووی Uv (اتاقک TLC )
اتاقک یووی - UV Cabinet - کابینت UV - کابینت TLC -
Iran
0 تومان

 


کابینت (سکوبندی وسط) آزمایشگاه دوطرف کشو
کابینت (سکوبندی وسط) آزمایشگاه دوطرف کشو
سکوبندی
0 تومان


کابینت های رشد گیاه (گروس چمبر) ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان
کابینت UV جهتTLC UV Viewing Cabinet
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان


کابینت نگهداری مواد شیمیایی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
ملزومات
2,800,000 تومان