Search

شنبه 17 خرداد 1399

منو

کنداکتیومتر


MERCK مرک
0 تومان

 


مواد شیمیایی
0 تومان

 


کنداکتیومتر پرتابل مدل AL10Con ساخت شرکت آکوالیتیک آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


کنداکتیومتر ، TDS و دما پرتابل مدل HI99300 شرکت هانا ایتالیا
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Hanna
0 تومان(موجود نیست)

 


کنداکتیومتر پرتابل ساخت شرکت متلر مدل SG3
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
1,000,000 تومان

 


کنداکتیومتر رومیزی مدل FE-30 ساخت شرکت متلر آمریکا
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


کنداکتیومتر رومیزی مدل 960 ساخت شرکت شات آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


pH متر / کنداکتیومتر / هدایت سنجی / و ثبت دما قلمی مدل 98130 هانا ایتالیا
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Hanna
0 تومان

 


pHمتر/کنداکتیومتر/هدایت سنج/دما مدل HI 255 ساخت شرکت Hanna ایتالیا
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Hanna
0 تومان

 


دستگاه هدایت سنج (کنداکتیومتر ) ایرانی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است