مقالات و توضیحات
آزمیران / میکروسکوپ

میکروسکوپدستگاه ها
2,900,000 تومان
میکروسکوپ آزمایشگاهی مدل Axio Star Plus ساخت زایس آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان


میکروسکوپ آزمایشگاهی مدل Axio Scope ساخت زایس آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان


میکروسکوپ آزمایشگاهی مدل Axio Imager ساخت زایس آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان


میکروسکوپ آزمایشگاهی مدل Axio Lab.A1 ساخت زایس آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان


میکروسکوپ آزمایشگاهی مدل Primo Star ساخت شرکت زایس آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان


لامپ میکروسکوپ 12 ولت 20 وات
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
ملزومات
0 تومان


لامپ میکروسکوپ سوزنی مخصوص میکروسکوپ نیکون ، المپیوس ، زایس 6 ولت 20 وات
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
ملزومات
0 تومان


استریو میکروسکوپ مدل SMZ1 ساخت شرکت نیکون
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاهها
NIKON
0 تومان


میکروسکوپ بیولوژی نیکون مدل Eclipse E200
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
NIKON
0 تومان


میکروسکوپ بیولوژی مدل CX21 ساخت المپیوس محصول ژاپن
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاه ها
0 تومان


لوپ یا میکروسکوپ استریو جواهر شناسی مدل NSZ 405 ساخت چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاه ها
0 تومان


میکروسکوپ طرح نیکون مطابق YS100 از کشور چین
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاه ها
0 تومان


میکروسکوپ بیولوژی مدل E100 نیکون ژاپن اصل
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
NIKON
0 تومان


میکروسکوپ بیولوژیکال دوچشمی مدل YS 100 کمپانی نیکون ژاپن (اصل ، اصل ، اصل)
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
NIKON
0 تومان


میکروسکوپ دو چشمی مدل 2820 موتیک اسپانیا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان