مقالات و توضیحات
آزمیران / هات پلیت و مگنت

هات پلیت و مگنتهات پلیت و مگنت (هیتر مگنت) ( هیتر استیرر) آنالوگ مدل آلفا ساخت ایران
وسیله ای است که در آزمایشگاه هم به عنوان گرمکن و هم به عنوان همزن مغناطیسی استفاده میشود
دستگاههای ایرانی
145,000 تومان


هات پلیت مگنت دیجیتال مدل L83D AL
هات پلیت مگنت دیجیتال مدل L83D AL
دستگاه ها
1.040.000 تومان


دستگاه ها
688.000 تومان


دستگاه ها
586.000 تومان


دستگاههای ایرانی
0 تومان


هات پلیت و مگنت مدل LMS1003 ساخت شرکت Lab Tech کره
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
950.000 تومان


دستگاههای ایرانی
0 تومان


دستگاههای ایرانی
0 تومان


هات پلیت و مگنت دیجیتال ساخت شرکت دراگون لب چین مدل MS-H-Pro Digital
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان


هات پلیت و مگنت آنالوگ ساخت شرکت دراگون لب چین مدلMS-H-S Analog
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان


هات پلیت و مگنت ایرانی طرح ولپ ایتالیا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان


هات پلیت مگنت 4 خانه مدل AMI 4 ساخت ولپ ایتالیا
مخصوص آزمایشگاههای تحقیقاتی
Velp
0 تومان


هات پلیت مگنت لوله ای مدل RCT Synthese PACKAGE 1 ساخت آیکا آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


هات پلیت و مگنت مدل RCT Synthese PACKAGE 2 ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


هات پلیت و مگنت (هیتر همزن مغناطیسی) مدل RH Basic 2 ساخت شرکت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
IKA آلمان
0 تومان


هات پلیت و مگنت 15 خانه مدل RT 15 power IKAMAG ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


هات پلیت مگنت 10 خانه مدل RT 10 power IKAMAG ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


هات پلیت و مگنت مدل RCT basic IKAMAG® safety control ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


هات پلیت و مگنت صفحه سرامیکی مدل C-MAG HS 7 IKAMAG ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


Velp
0 تومان(موجود نیست)


هات پلیت و مگنت 4 خانه مدل AM4 Heating magnetic stirrer ولپ ایتالیا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Velp
0 تومان


هات پلیت و مگنت مدل T.ARE ساخت ولپ ایتالیا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Velp
0 تومان(موجود نیست)


هات پلیت و مگنت مدل ARE ساخت ولپ ایتالیا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Velp
0 تومان


هیتر همزن مغناطیسی مدل ARED ساخت ولپ ایتالیا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Velp
0 تومان(موجود نیست)


هات پلیت مگنت ساخت ایران همراه با کنترلر دما
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان


هات پلیت با همزن مغناطیسی
هات پلیت با همزن مغناطیسی
دستگاههای ایرانی
0 تومانهات پليت مگنت مدل PC-420 ساخت كورنينگ
Mouse over image to zoom Sell one like this Corning PC-420 Stirrer / Hot Plate
دستگاه ها
0 تومان
هات پلیت استیرر (همزن دار) آنالوگ 10 خانه ساخت شرکت دراگون لب چین
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان