مقالات و توضیحات
آزمیران / همزن مکانیکی

همزن مکانیکی
IKA آلمان
4,900,000 تومان


دستگاههای ایرانی
0 تومان


بهم زن الکتریکی دیجیتال Digital Electric Strirrer
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان


همزن مکانیکی مدل VOS Control ساخت شرکت VWR آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان


همزن مکانیکی مدل VOS Basic ساخت شرکت VWR آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان


همزن مکانیکی مدل VOS 16 ساخت شرکت VWR آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان


همزن مکانیکی مدل VOS 14 ساخت شرکت VWR آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان


همزن مکانیکی جهت راکتور مدل RW 47 D ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


همزن مکانیکی مدل RW 28 basic ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


همزن مکانیکی مدل RW 20 digital ساخت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


همزن مکانیکی مدل EUROSTAR digital ساخت شرکت IKA آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
IKA آلمان
0 تومان


همزن مکانیکی مدل PW Overhead stirrer ساخت ولپ ایتالیا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Velp
0 تومان


فروش همزن آلتراسونیک hielscher آلمان
همزن آلتراسونیک، همزن مکانیکی ، قیمت همزن ، فروش همزن مکانیکی ، همزن برقی
دستگاه ها
0 تومان


همزن الکتريکي آزمايشگاهي Laboratory Mixer
همزن الکتريکي آزمايشگاهي Laboratory Mixer
دستگاههای ایرانی
0 تومان