مقالات و توضیحات
آزمیران / ویسکوزیمتر

ویسکوزیمتر

 


استاندارد دستگاه ویسکوزیمتر 500 میلی N4 9727-C27 ساخت شرکت کانون آمریکا
ویسکوزیمتر ، روغن ویسکوزیمتر ، استاندارد ویسکوزیمتر ، فروش ویسکوزیمتر ، قیمت ویسکوزیمتر ،
ملزومات
0 تومان

 


شیشه آلات
750,000 تومان

 


Schatt Duran
0 تومان

 


یو ال آدابتور UL Adapter جهت دستگاه ویسکوزیمتر ساخت بروکفیلد آمریکا
جهت استفاده نمونه های کم در دستگاه ویسکوزیمتر
دستگاه ها
0 تومان

 


ویسکوزیمتر شیشه ای Cannon-Fenske آمریکا Capillary No. 50
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
شیشه آلات
280,000 تومان(موجود نیست)

 


Schatt Duran
350,000 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


ویسکوزیمتر شیشه ای ساخت شات دوران آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی
Schatt Duran
0 تومان

 


ویسکوزیمتر شیشه ای اسوالد دو و سه شاخه
ساخت شات دوران آلمان و کالیبره میباشد
شیشه آلات
550,000 تومان