مقالات و توضیحات
آزمیران / HPLC

HPLC


پرکین المر HPLC System: LC 250, 240, 235C, 900 Interface, Controller
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Agilent 1200 HPLC Complete System DAD G1315B, QUAT
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


HP 1090 Series HPLC Liquid Chromatograph System
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
20,000,000 تومان

 


دستگاه دسته دوم کروماتوگرافی HPLC مدل Hitachi L-7400 HPLC System ساخت شرکت هیتاچی
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
24,000,000 تومان

 


Agilent/HP 1100 Series HPLC System with DAD
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه HPLC ساخت شرکت شیمادزو ژاپن
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Varian HPLC System
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Varian Prepstar SD1
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Varian HPLC System
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Mouse over image to zoom Sell one like this Rainin Dynamax SD-1A Solvent Delivery System HPLC Pump Varian
Mouse over image to zoom Sell one like this Rainin Dynamax SD-1A Solvent Delivery System HPLC Pump Varian
HPLC,GC
0 تومان

 


Phenomenex HPLC Luna 5u C18(2) column 75 X 4.60 mm
Phenomenex HPLC Luna 5u C18(2) column 75 X 4.60 mm
دستگاه ها
0 تومان

 


Waters YMC HPLC Columns Set of 7 C18 C8 Various Lengths and ID
Waters YMC HPLC Columns Set of 7 C18 C8 Various Lengths and ID
دستگاه ها
0 تومان