مقالات و توضیحات
آزمیران / GC

GC

 


سرنگ همیلتون برای GC ، HPLC رنج 5 لاندا کد 75N ساخت شرکت هامیلتون سوئیس
جهت استفاده در آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان(موجود نیست)

 


شیشه آلات
950,000 تومان


 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل 3900 ساخت شرکت وارین
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان(موجود نیست)

 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل GC-2550 TG Gas Chromatograph ساخت ایران
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه آب خالص ساز
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


سيستم آناليز گازهاي دائمي
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


سيستم آناليز باقيمانده حلال
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


سيستم تجزيۀ حرارتي
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


اتوسمپلر مايع + HT280T Dual Headspace
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل YL6100 GC ساخت شرکت Young lin
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان


دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Varian CP 3800 GC ساخت شرکت واریان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Shimadzu GC-2010 ساخت شیمادزو ژاپن
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Medical Marajanna Testing *Free Installation
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
31,600,000 تومان(موجود نیست)

 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل Agilent/HP 6890 ساخت آمریکا
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


HP 5890A/II GC HPIB Communications Kit
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
ملزومات
3,300,000 تومان

 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل GC Clarus 480 ساخت شرکت perkin elmer آمریکا
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل GC Clarus 580 ساخت شرکت پرکین المر آمریکا
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه کروماتوگراف گازي مدل GC Clarus 680 ساخت پرکین المر آمریکا
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


سدیم دودسیل سولفات (سدیم لوریل سولفات ) 100 گرمی کد L3771 ساخت شرکت سیگما آمریکا
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
Sigma سیگما
0 تومان(موجود نیست)

 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل HRGC Mega 2 Series ساخت شرکت Fisons
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
HPLC,GC
0 تومان

 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل HRGC 5000 ساخت شرکت Konik اسپانیا
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه گازکروماتوگرافی مدل 5890 ساخت شرکت HP آمریکا(دسته دوم)
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


Quick Pick Guide for GC Consumables: for Perkin Elmer
جهت استفاده در آزمایشگاههای نفت گاز و پتروشیمی
ملزومات
0 تومان

 


M-2A Capillary Ferrule, Long Design
جهت استفاده در آزمایشگاهها
ملزومات
380,000 تومان

 


5890 FID Electrometer
جهت استفاده در دستگاههای GC
ملزومات
2,000,000 تومان

 


HP 5890 HPIB board
جهت استفاده در دستگاههای GC
ملزومات
0 تومان

 


5890 2 Channel EPC board
جهت استفاده در دستگاههای GC
ملزومات
16,500,000 تومان

 


5890 Split/Splitless inlet
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
ملزومات
1,800,000 تومان

 


Agilent 6850 GC
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Agilent/HP 6890 GC with TCD and FID
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Agilent/HP 6890 GC with FID
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Agilent/HP 6890 N FID GC
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل Agilent 7890A GC analyser
Product Description Concern regarding dependence on fossil fuel drives demand for sustainable, reliable, and clean alternate energy sources. Research involving conversion of biomass to biofuels ...
دستگاه ها
0 تومان(موجود نیست)

 


ستون دستگاه GC plgel 10um mixed-b 300 x 7.5mm polymer laboratories gc column 1110-6100
plgel 10um mixed-b 300 x 7.5mm polymer laboratories gc column 1110-6100
دستگاه ها
0 تومان

 


HPLC,GC
0 تومان

 


HPLC,GC
88,000,000 تومان

 


HPLC,GC
0 تومان

 


دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Ultra Trace ساخت شرکت Thermo Finnigan آمریکا
این دستگاه جهت آنالیز مواد شیمیایی استفاده میشود
HPLC,GC
62,000,000 تومان

 


GC-2025 Energy-Saving Gas Chromatograph
GC-2025 Energy-Saving Gas Chromatograph
دستگاه ها
0 تومان

 


GC-2014 Standard Capillary and Packed Gas Chromatograph
Versatile standard Capillary and Packed Gas Chromatograph
دستگاه ها
0 تومان

 


GC-2010 Plus High-end Gas Chromatograph
Achieves Higher Sensitivity and Improves Productivity
دستگاه ها
0 تومان