مقالات و توضیحات
آزمیران / سانتریفوژ

سانتریفوژ

سانتریفوژهای ایرانی

 


سانتریفوژ میکرو هماتوکریت ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


سانتریفوژ 8 شاخه ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
دستگاههای ایرانی
0 تومان
 


دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


دستگاههای ایرانی
0 تومان 


سانتریفوژ شیر (مدل ژربر) Milk Centrifuge
قابل استفاده در صنایع شیر جهت اندازه گیری درصد چربی شیر
دستگاههای ایرانی
0 تومان

 


سانتریفوژ یخچال دار در حجم 4 لیتر ساخت ایران
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاههای ایرانی
0 تومان
سانتریفوژ های خارجی

 


سانتریفوژ میکروهماتوکریت مدل Mikro 120 ساخت شرکت هتیش
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Hettich
0 تومان


 


سانتریفوژ 8 شاخه دیجیتال مدل EBA20 ساخت هتیش Hettich آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Hettich
0 تومان


 


سانتریفوژ مدل EBA21 ساخت هتیش Hettich آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و کنترل کیفی
Hettich
0 تومان


 


سانتریفوژ 8 شاخه مدل ROTOFIX32A ساخت شرکت هتیش آلمان
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
Hettich
0 تومان

 


سانتریفوژ مدل Rotina 380 ساخت هتیش آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
Hettich
0 تومان
 


Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان

 


Hettich
0 تومان