مقالات و توضیحات
آزمیران / کلنی کانتر

کلنی کانتر

کلنی کانتر محصول کمپانی Funke Gerber آلمان

جهت شارش کلنی های باکتری در بخش میکروب شناسی

بهمراه متعلقات مربوطه قابل تحویل می باشد