مقالات و توضیحات
آزمیران / اسید کلرئیدریک 2.5 لیتری

اسید کلرئیدریک 2.5 لیتری

اسید کلرئیدریک 2.5 لیتری مرک آلمان
این اسید بیشتر در شیمی تجزیه جهت حل کردن سنگ آهن استفاده میشود
اسید کلرئیدریک مرک آلمان در بیشتر آزمایشگاههای صنعتی و کنترل کیفی و همچنین آزمایشگاههای تحقیقاتی و آموزشی مورد استفاده قرار میگیرد
اسید کلرئیدریک 37% مرک آلمان جزو بهترین و باکیفیت ترین اسید کلرئیدریک های تولیدی میباشد که در آرت نامبرهای متفاوت تولید میشود

اسید کلرئیدریک 2.5 لیتری 100317 مرک آلمان

اسید کلرئیدریک 2.5 لیتری کد 100314 مرک آلمان

http://www.azmiran.com/pics/38612_1263480515.jpg

کیفیت برتر با اسید کلرئیدریک مرک آلمان

فروش این کالا فقط جهت مراکز آزمایشگاهی و تحقیقاتی همراه با درخواست کتبی میباشد


قیمت فروش هر لیتر 470.000 ریال

اعتبار قیمت 93.3.31

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88748085 تماس حاصل فرمائید