مقالات و توضیحات
آزمیران / انواع مواد شیمیایی

انواع مواد شیمیایی

انواع مواد شیمیایی و لوازم آزمایشگاهی

انواع مواد شیمیایی ساخت ایران ، مرک و سیگما
انواع حلال گرید HPLC
انواع محیط کشت های میکروبیولوژی
نانو مواد
انواع شیشه آلات آزمایشگاهی

برخی از اقلام موجود:

آمونیاک
آمونیوم استات
آمونیوم نیترات
آمونیوم دی کرومات
آمونیوم سولفات
آمونیوم کلراید (نشادر)
آب ژاول ( هیپو کلریت سدیم)
آب اکسیژنه ( پر اکسید هیدرژن)
آب برم(محلول برم)
آب مقطر (دو بار تقطیر)
آلومینیوم ( گرانول)
آلومینیوم اکسید
آلومینیوم سولفات (زاج سفید)
آسپرین
استیک اسید
استو نیتریل
استن
اتیل استات
ان هگزان
اتر
اتیل متیل کتون
اگزالیک اسید
ای.دی .تی.آ
بنزوئیک اسید
بوریک اسید
باریم سولفات
باریم کلراید
باریم نیترات
باریم هیدروکساید
بوراکس (سدیم تترا بورات)
1-بوتانول
پتاسیم (فلز)
پتاسیم پرمنگنات
پتاسیم سولفات
پتاسیم کرومات
پتاسیم دی کرومات
پتاسیم فلوراید
پتاسیم کلراید
پتاسیم یدات
پتاسیم نیترات
پتاسیم هیدروکساید
پترولیوم اتر
پارافین مایع
پارافین جامد
2- پروپانول
تولوئن
تتراهیدروفوران THF
تری سدیم فسفات
دی کلرو متان
دی متیل سولفوکسید DMSO
دی سدیم هیدروژن فسفات
روی کلراید
روی سولفات
روغن امرسیون
زایلن (گزیلول)
ژلاتین
سولفوریک اسید
سالسیلیک اسید
سدیم (فلز)
سدیم استات
سدیم بروماید
سدیم آزید
سدیم تیوسیانات
سدیم سولفات
سدیم فلوراید
سدیم کربنات
سدیم نیترات
سدیم هیدروکسید
سدیم یدید
ساکاروز
فسفریک اسید
فرمالین
فرمیک اسید
کلریدریک اسید
کلروفرم
کربن اکتیو
گوگرد - سولفور
متانول
معرف فنل فتالئین
معرف متیل رد
نقره نیترات
نیتریک اسید
N,N-دی متیل فرمامید DMF
هیدروبرمیک اسید HBr

www.Alborzbiochem.ir
info@Alborzbiochem.ir
به‌روز شده در: ‪دوشنبه، ۱۲ خرداد ۱۳۹۳‬

مشخصات آگهی

نام:شرکت شیمیا زیست
ایمیل:
تلفن: 026 - 32823393
انقضا:‪جمعه، ۱۰ مرداد ۱۳۹۳‬
موقعیت:
آدرس:کرج