مقالات و توضیحات
آزمیران / پتاسیم دی سولفات

پتاسیم دی سولفات

پتاسیم دی سولفات 1 کیلوگرمی مرک آلمان کد 105107

پتاسیم پیروسولفات 1 کیلوگرمی مرک آلمان کد 105107

 

قابل استفاده در تمامی آزمایشگاهای کیفی و تحقیقاتی

 

http://parsalab.com/wp-content/uploads/2013/07/105107-Potassium-disulfate-Potassium-pyrosulfate--224x300.jpg

MERCK 105107 Potassium disulfate (Potassium pyrosulfate) for analysis EMSURE® ACS