مقالات و توضیحات
آزمیران / الکل سنج یا بومه الکل

الکل سنج یا بومه الکل

الکل سنج وسیله ایست که توسط آن میزان درصد الکل را در آب اندازه گیری میکنند این وسیله یک هیدرومتر شیشه ای است که بین 0 تا 70 و یا 50 تا 100 مدرج شده است .
در هنگام اندازه گیری الکل به یک استوانه شیشه ای بزرگ نیز نیاز است که محلول را در آن ریخته و الکل سنج یا هیدرومتر الکل را داخل آن قرار میدهیم .
امروزه الکل سنجهای ارزان قیمت چینی در بازار بسیار است. که قیمتهای پائین تراز 10 هزار تومان دارد ولی بهترین الکل سنج ساخت کمپانی آمارل آلمان میباشد و پس از آن شما میتوانید الکل سنجهای کمپانی آلا فرانسه انتخاب نمائیدتصویر یک الکل سنج چینی