مقالات و توضیحات
آزمیران / 2و3 دی کلرو بنزالدئید

2و3 دی کلرو بنزالدئید

2و3 دی کلرو بنزالدئید 25 گرمی کد 840101 مرک آلمان


قيمت:   0 تومان 

مواد شیمیایی » MERCK مرک

2و3 دی کلرو بنزالدئید 25 گرمی کد 840101 مرک آلمان 

ویرایش
90.10.13

اعتبار قیمت 
90.12.13
لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید

جهت دریافت کاتالوگ لطفا روی عکس  کلیک کنید