مقالات و توضیحات
آزمیران / محصولات WTW

محصولات WTW


Filter Photometers, photoLab® WTW 
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


pH/mV/°C/ion meter, bench, inoLab® pH/ION 740 WTW 
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


الکترود pH Meter مدل SenTix 41 pH probe ساخت شرکت WTW آلمان
جهت استفاده در آزمایشگاه های کنترل کیفی و تحقیقاتی
Germany
0 تومان

 


اکسیژن متر مدل اینولب 730 رومیزی ساخت شرکت WTW آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


PH METER PH3210 SET WITH SENTIX 41 1 * 1 item (WTW) 
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


PH METER PH3210 SET WITH SENTIX 41 1 * 1 item (WTW) 
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


دستگاه ها
0 تومان

 


pH/mV/°C meter, field, ProfiLine pH 1970i WTW 
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


Pocket pH meter, VARIO WTW 
جهت استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و دانشگاهی
دستگاه ها
0 تومان

 


WTW pH/Cond 340i Set (Part No: X-2E30-101B02)
مورد مصرف آزمایشگاههای کنترل کیفی و تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


pH/mV/°C/Ion Meter, Bench, inoLab® pH/ION 740 ساخت شرکت WTW آلمان
جهت استفاده در کارخانجات و مراکز آزمایشگاهی
دستگاه ها
4,800,000 تومان

 


BOD متر 6 خانه مدل OxiTop IS6 ساخت WTW آلمان
جهت استفاده در مراکز تحقیقاتی
دستگاه ها
0 تومان

 


تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیائی محیط های کشت 
تجهیزات آزمایشگاهی و مواد شیمیائی محیط های کشت 
مواد شیمیایی
0 تومان