مقالات و توضیحات
آزمیران / پلیت یا پتری دیش

پلیت یا پتری دیش

پلیت یا پتری دیش آلمانی


پلیت یا پتری دیش های آلمانی 

از دو نوع پلاستیکی استریل 

یا پلیتهای شیشه ای قابل اتوکلاو

پتری دیشهای پلاستیکی عموما جهت مصارف یکبار مصرف استفاده میشود 

این پلیت ها بصورت تک خانه و دو خانه و سه و چهار خانه نیز موجود است 

پتری دیش های شیشه ای جهت چندین بار مصرف استفاده میشود 

امروزه پتری دیش های چینی بسیار فراوان در بازار یافت میگردد

پتری دیش در سایزهای زیر موجود است 

1- پلیت 4 سانت 

2- پتری دیش 6 سانت 

3- پلیت 8 سانت 

4- پتری دیش 10 سانت 

5- پتری دیش 12 سانت 

6- پلیت 15 سانت 

7- پتری دیش 20 سانت 

بهترین سایز که در اکثر آزمایشگاهها مورد استفاده قرار میگیرد سایز 10 سانت میباشد 

جهت سفارش انواع پلیت های شیشه ای و پلاستیکی یکبار مصرف 

با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید