مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست قیمت 93.6.12

لیست قیمت 93.6.12

بورت دیجیتال 50 میلی با دقت 0.01 تاریخ 93.6.13 قیمت 18.500.000 ریال
IWS Sampler کد 436302 ساخت هیدروبیوس آلمان 2.5 لیتری قیمت 65.000.000 ریال
سانتریفوژ هتیش مدل EBA20 قیمت 41.500.000 ریال
قرص رینگر 100 عددی ساخت VWR آمریکا 1.450.000 ریال
کاغذ صافی 9 سانت گرید 41 ساخت واتمن 2.000.000 ریال
هات پلیت و مگنت لابینکو هلند مدل L81AL قیمت 15.800.000 ریال
هات پلیت و مگنت کره ای مدل SHPM10 قیمت 9.600.000 ریال
ترازوی 0.0001 گرم تا 210 گرم مدل GR200 ساخت AND ژاپن 59.500.000 ریال
آون 50 لیتری ساخت فاین تک کره مدل FTDO قیمت 40.500.000 ریال
درب لاستیکی برای لوله آزمایش 12*100 تعداد هر عدد 290 ریال
مواد شیمیایی H5882-100g قیمت 1.900.000 ریال
مواد شیمیایی H9151-100g قیمت 5.300.000 ریال
مواد شیمیایی W205303-1kg قیمت 4.100.000 ریال
مواد شیمیایی 208043-25g قیمت 980.000 ریال
مواد شیمیایی 20893-250ml قیمت 3.580.000 ریال
مواد شیمیایی 642045 - 100g قیمت 2.280.000 ریال
مواد شیمیایی مرک آلمان کد 109543.0001 هر بسته 990.000 ریال
مواد شیمیایی مرک آلمان کد 110046.0001 هر بسته 2.810.000 ریال
مواد شیمیایی مرک آلمان کد 110007.0001 هر بسته 2.810.000 ریال
آلومینیوم گرانول 100 گرمی مرک آلمان 1.500.000 ریال
قطره چکان سر خروسی چینی هر عدد 75.000 ریال
باریل 20 لیتری پلی لب هند قیمت 1.950.000 ریال
مواد شیمیایی آرسنازو 3 هر بسته 5 گرمی مرک 7.500.000 ریال
روغن وکیوم روبین ایر 4 لیتری قیمت 1.800.000 ریال
پارافین مایع مرک آلمان کد 107160 قیمت هر لیتر 1.600.000 ریال
مواد شیمیایی کد P7626-1kg قیمت 450.000.000 ریال
اینولین 10 گرمی 1.400.000 سیگما
گیره و پایه الکترود pH متر ایرانی 650.000 ریال
تیغه R1342 جهت دستگاه همزن مکانیکی مدل RW20 دیجیتال قیمت 3.500.000 ریال
فیلتر ممبران دستگاه آنالایزر ترمو ساینتیفیک آمریکا کد 091020 قیمت 32.000.000 ریال
فیلتر ممبران دستگاه آنالایزر ترموساینتیفیک آمریکا کد 092006 قیمت 23.900.000 ریال
پپتون گوشت کد 103979 بسته 500 گرمی 4.900.000 ریال
پیپتور 10 و 5  ساخت براند آلمان 4.500.000 ریال