مقالات و توضیحات
آزمیران / واردات مرک آلمان

واردات مرک آلمان

با سلام
شرکت طب شهر وارد کننده مواد شیمیایی مرک آلمان آمادگی دارد کلیه اقلام مجاز این شرکت در صنایع مختلف و همچنین مواد شیمیایی مورد مصارف آزمایشگاههای کنترل کیفی در گریدهای HPLC,GC,Pa,pure,extra pure و همچنین قطعات دستگاه HPLCوGC شامل انواع ستونها بصورت عمده و جزء واردات نماید.
لذا درصورت نیاز به مواد شیمیایی آزمایشگاهی از کمپانی MERCK مرک آلمان میتوانید با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید