مقالات و توضیحات
آزمیران / BDH انگلستان

BDH انگلستان


32,000 تومان
Sodium carbonate decahydrate Ph.Eur. 1 * 1 kg (VWR BDH Prolabo)27761.295

0 تومان
دی اتیل باربیتوریک اسید 100 گرمی ساخت شرکت BDH انگلستان

430,000 تومان
Dichloromethane Ph.Eur. Metal drum 25L 1 * 25 l (VWR BDH Prolabo) 23365.461

22,000 تومان
منیزیم کلرید 500 گرمی کد 10149-4V ساخت شرکت BDH

0 تومان
Sodium alginate TECHNICAL 1 * 1 kg (VWR BDH Prolabo) £332.00 show catalogue page show specifications 27660.296

65,000 تومان
DPX ساخت شرکت BDH انگلستان 500 میلی

55,000 تومان
SODIUM ACETATE 1 * 1 kg (VWR Collection)0602-1KG

110,000 تومان
Vanillin Ph.Eur. 1 * 100 g (VWR BDH Prolabo) 83561.180

290,000 تومان
Sodium sulphate anhydrous fine powder Ph.Eur. 5 کیلویی ساخت شرکت بی دی اچ

190,000 تومان
X-Gal (5-Brom-4-chlor-3-indolyl-ß-D-galactopyranosid) 437132J ساخت شرکت BDH انگلستان

1,200,000 تومان
فنل 25 کیلوئی گرید داروئی Phenol discrete crystals Ph.Eur. 1 * 25kg (VWR BDH Prolabo) 20596.468

0 تومان
پروتئیناز K واحد 500 میلی گرمی کد 390972X ساخت شرکت BDH انگلستان

2,800,000 تومان
Magnesium chloride hexahydrate Ph.Eur. 1 * 25 kg (VWR BDH Prolabo) 25109.460

145,000 تومان
Ethanolamine GPR RECTAPUR Glass bottle 1L 1 * 1 l (VWR BDH Prolabo)23782.291

330,000 تومان
پتاسیم کلراید گرید داروئی otassium chloride Ph.Eur. 1 * 5 kg (VWR BDH Prolabo) 26760.364

180,000 تومان
سدیم کلراید گرید داروئی Sodium chloride Ph.Eur. 1 * 25 kg (VWR BDH Prolabo)27808.468