مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست قیمت 93.6.31

لیست قیمت 93.6.31

لیست قیمت محصولات آزمایشگاهی در تاریخ 93.6.31 به شرح زیر میباشد
1. سودان بلک 25 گرمی مرک 1.800.000 ریال
2. سدیم کلراید 1 کیلوئی مرک 700.000 ریال
3. بوتیل هیدروکسی تولوئن دارویی 25 کیلوئی هندی هر کیلو 280.000 ریال
4. پلاریمتر ساده تلسکوپی چینی 14.500.000 ریال
5. پلاریمتر تمام دیجیتال WZTA قیمت 85.000.000 ریال
6. کیت کلر پالینتست 0.5 تا 6 لاوی باند 1.350.000 ریال
7. کلروفرم دوتره کد 16626 ساخت کمپانی آکروز 100 میلی قیمت 3.000.000 ریال
8. دی متیل سولفواکسید دوتره کد 16629 ساخت کمپانی آکروز 100 میلی 18.000.000 ریال
9. استریومیکروسکوپ مدل SMZ1 طرح نیکون ساخت چین 32.500.000 ریال
10. بومه سنج فیشر آمریکا 0-30 قیمت 250.000 ریال
11. بومه سنج فیشر آمریکا 0 - 70 قیمت 250.000 ریال
12. کاغذ صافی GF6 ساخت کمپانی MN آلمان 3.900.000 ریال
13. کلشسین 1 گرمی زیگما 1.800.000 ریال
14. کیت اندازه گیری هیدروکسی پرولین ...............
15.