مقالات و توضیحات
آزمیران / ترمومترهای ASTM لودویگ

ترمومترهای ASTM لودویگ


ترمومترهای استاندارد ASTM ساخت شرکت لودویگ اشنایدر آلمان

لیست ترمومترهای ASTM ساخت کمپانی لودویگ اشنایدر آلمان SCHNEIDER LUDWIG
جهت اندازه گیری دقیق از دماسنج های استفاده میگردد که دارای گواهی کالیبراسیون با استاندارد ASTM داشته باشد . این ترمومترها اکثرا در صنایع آزمایشگاهی و مراکز مهم تحقیقاتی و نظامی مورد استفاده قرار میگیرد
1. ترمومتر جیوه ای 1C سری ASTM کد 1202001 رنج (C 150+ تا 20-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
2. ترمومتر جیوه ای 2C سری ASTM کد 1202002 رنج (C 300+ تا 5-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
3. ترمومتر جیوه ای 3C سری ASTM کد 1202003 رنج (C 400+ تا 5-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
4. ترمومتر جیوه ای 5C سری ASTM کد 1202005 رنج (C 50+ تا 38-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
5. ترمومتر الکلی 6C سری ASTM کد 1202006 رنج (C 20+ تا 80-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
6. ترمومتر جیوه ای 7C سری ASTM کد 1202007 رنج (C 300+ تا 2-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
7. ترمومتر جیوه ای 8C سری ASTM کد 1202008 رنج (C 400+ تا 2-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
8. ترمومتر جیوه ای 9C سری ASTM کد 1202009 رنج (C 110+ تا 5-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
9. ترمومتر جیوه ای 11C سری ASTM کد 1202011 رنج (C 400+ تا 6-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
10. ترمومتر جیوه ای 12C سری ASTM کد 1202012 رنج (C 102+ تا 20-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
11. ترمومتر جیوه ای 13C سری ASTM کد 1202013 رنج (C 170+ تا 155+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
12. ترمومتر جیوه ای 14C سری ASTM کد 1202014 رنج (C 82+ تا 38+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
13. ترمومتر جیوه ای 15C سری ASTM کد 1202015 رنج (C 80+ تا 2-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
14. ترمومتر جیوه ای 16C سری ASTM کد 1202016 رنج (C 200+ تا 30+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
15. ترمومتر جیوه ای 17C سری ASTM کد 1202017 رنج (C 27+ تا 19+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
16. ترمومتر جیوه ای 18C سری ASTM کد 1202018 رنج (C 42+ تا 34+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
17. ترمومتر جیوه ای 19C سری ASTM کد 1202019 رنج (C 57+ تا 49+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
18- ترمومتر جیوه ای 21C سری ASTM کد 1202021 رنج (C 87+ تا 79+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
19. ترمومتر جیوه ای 23C سری ASTM کد 1202023 رنج (C 28+ تا 18+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
20. ترمومتر جیوه ای 36C سری ASTM کد 1202036 رنج (C 68+ تا 2-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
21. ترمومتر جیوه ای 47C سری ASTM کد 1202047 رنج (C 61.4+ تا 58.6+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
22. ترمومتر جیوه ای 54C سری ASTM کد 1202054 رنج (C 100.6+ تا 20+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
23. ترمومتر جیوه ای 63C سری ASTM کد 1202063 رنج (C 32+ تا 8-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
24. ترمومتر جیوه ای 101C سری ASTM کد 1202101 رنج (C 305+ تا 195+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
25. ترمومتر جیوه ای 110C سری ASTM کد 1202110 رنج (C 136.4+ تا 133.6+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
26. ترمومتر الکلی 114C سری ASTM کد 1202114 رنج (C 20+ تا 80 -) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
27. ترمومتر جیوه ای 120C سری ASTM کد 1202120 رنج (C 41.4+ تا 38.6+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
28. ترمومتر جیوه ای 121C سری ASTM کد 1202121 رنج (C 101.4+ تا 98.6-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
29. ترمومتر جیوه ای 1F سری ASTM کد 1205001 رنج (F 302+ تا 0) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
30. ترمومتر جیوه ای 2F سری ASTM کد 1205002 رنج (F 580+ تا 20+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
31. ترمومتر جیوه ای 8F سری ASTM کد 1205008 رنج (F 760+ تا 30+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
32. ترمومتر جیوه ای 9F سری ASTM کد 1205009 رنج (F 230+ تا 20+) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان
33. ترمومتر جیوه ای 12F سری ASTM کد 1205012 رنج (F 215+ تا 5-) ساخت لودویگ اشنایدر آلمان

جهت خرید محصولات لودویگ اشنایدر آلمان با شماره تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید
و یا با شماره تلفن همراه 09125344368 تماس بگیرید