مقالات و توضیحات
آزمیران / الکترود pH متر

الکترود pH متر

الکترود شیشه ای pH meter متر مدل P11 ساخت شرکت سنتک SENTEK انگلستانالکترود شیشه ای وسیله ایست که با آن میتوان در دستگاه pH متر اندازه گیری pH را نمود.
الکترود در دستگاه pH متر وسیله ایست که همیشه با مواد شیمیایی شدیدا اسیدی یا قلیایی استفاده میگردد. لذا در زمان خرید الکترودهای pH متر بسیار باید دقیق بود .
در اکثر آزمایشگاهها و مراکز آموزشی به علت سهل انگاری اپراتور ها به چند دلیل الکترودها از بین میرود که بیشترین آسیبی که به الکترودها پیش میاید شکسته شدن نوک الکترود است که متاسفانه قابل ترمیم نیست لذا همیشه الکترودهای خود را رویه پایه الکترود نگهداری کنید.
دومین چیزی که باعث از بین رفتن الکترودهای pHمتر میگردد. استفاده نکردن از محلول پتاسیم کلراید سه مولار میباشد . باید توجه داشته الکترودهای pH همیشه باید نوک آنها پس از پایان کار در محلول پتاسیم کلراید سه مولار قرار داد.
الکترودهای pH متر حتما بعد از چند مدت باید احیاء شوند .
بعضی وقتها از من میپرسند آیا میتوان الکترود یک دستگاه pH متر را با الکترود دستگاه دیگر عوض کرد اگر شما اطلاعات کافی از دستگاه خود داشته باشید بله میشود . چون دستگاههای پ هاش متر اکثرا جنرال میباشند اکثر الکترودها به هم میخورند ولی دستگاههای پ هاش متر تخصصی وجود دارد که فقط از الکترودهای خود استفاده میکنند

قیمت تا تاریخ 93.7.30

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با تلفن 22755049 تماس حاصل فرمائید

قیمت 1.450.000 ریال