مقالات و توضیحات
آزمیران / قیمت شیرآلات آزمایشگاهی

قیمت شیرآلات آزمایشگاهی

لیست قیمت شیر آلات آزمایشگاهی ساخت ایران

اعتبار قیمت تا تاریخ 95.10.1

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید

 1. شیر آب سرد وگرم دیواری با علم s قیمت 1.500.000 ریال
 2.  شیر آب سرد وگرم دیواری با علم ناودانی کوتاه 1.500.000 ریال
 3.  شیر آب سرد وگرم رومیزی تک پایه با علم ناودانی بلند قیمت 1.500.000 ریال
 4.  شیر آب سرد وگرم رومیزی تک پایه با علم بلغاری قیمت 1.500.000
 5.  شیر آب سرد تک رومیزی قیمت 1.300.000 ریال
 6.  شیر آب زیر شلفی قیمت 950.000 ریال
 7.  شیر آب کنترل هود قیمت 1.200.000 ریال
 8.  پایه cm 30 رومیزی یک جفت قیمت 1.400.000 ریال
 9.  خروجی ثابت کنترل هود علم عصایی قیمت 860.000 ریال
 10.  خروجی آب 90درجه کنترل هود قیمت 700.000 ریال
 11.  شیر گاز زیر شلفی با مغزی فشاری ضامن دارقیمت 960.000 ریال
 12.  شیر گاز پیشانی 45 درجه با مغزی فشاری ضامن دار قیمت 1.200.000 ریال
 13.  شیر گاز کنترل هود با مغزی فشاری ضامن دار قیمت 1.200.000 ریال
 14.  خروجی گاز 45درجه قیمت 750.000 ریال
 15.  خروجی گاز 90درجه قیمت 860.000 ریال
 16.  شیر گاز رومیزی با مغزی فشاری ضامن دار قیمت 1.060.000 ریال
 17.  شیر گاز رومیزی یک طرفه با مغزی فشاری ضامن دار قیمت 1.600.000 ریال
 18.  شیر گاز رومیزی دو طرفه با مغزی فشاری ضامن دار قیمت 2.500.000 ریال
 19.  شیر گاز رومیزی چهار طرفه با مغزی فشاری ضامن دار قیمت 5.950.000 ریال
 20.  تبدیل 2/1×8/3 قیمت 450.000 ریال
 21.  شیر هوای زیر شلفی قیمت 1.000.000 ریال
 22.  شیر هوای پیشانی 45درجه قیمت 1.200.000 ریال
 23.  شیر هوای کنترل هود قیمت 1.200.000 ریال
 24.  خروجی هوای 45درجه قیمت 750.000 ریال
 25.  خروجی هوای 90درجه قیمت 860.000 ریال
 26.  شیر وکیوم زیر شلفی قیمت 1.100.000 ریال
 27.  شیر وکیوم پیشانی 45درجه قیمت 1.220.000 ریال
 28.  شیر وکیوم کنترل هود قیمت 1.220.000 ریال
 29.  خروجی وکیوم 45درجه قیمت 700.000 ریال
 30.  خروجی وکیوم 90درجه قیمت 850.000 ریال


لطفا جهت خرید شیرآلات آزمایشگاهی با ما تماس بگیرید